Структура

01.10.2020

СТРУКТУРА

Державної регуляторної служби України

(введена в дію з 02 серпня 2021 року,  наказом ДРС від 16.06.2021 №216 “Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису ДРС на 2021 рік”)   

1. Керівництво
1.1. Голова
1.2. Перший заступник Голови
1.3. Заступник Голови
1.3. Заступник Голови
1.4. Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
2. Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції
2.1. Відділ погодження проектів регуляторних актів центральних органів виконавчої влади
2.2. Відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів інших органів влади
2.3. Відділ аналізу ефективності провадження регуляторної політики
2.4. Відділ методичного забезпечення реалізації регуляторної політики
2.5. Відділ експертизи проектів регіональних регуляторних актів
2.6. Відділ оперативного дерегулювання
3. Управління ліцензування та дозвільної системи
3.1. Відділ методології ліцензування
3.2. Відділ забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради
3.3. Відділ нормативно-правового супроводження та аналізу ефективності дозвільної системи
4. Управління юридичного забезпечення
4.1. Відділ претензійно-позовної роботи
4.2. Відділ експертно-правової роботи та адаптації законодавства
5. Управління державного нагляду та контролю
5.1. Відділ нагляду та контролю
5.2. Відділ правових засад, методичного та аналітичного забезпечення державного нагляду (контролю)
6. Управління забезпечення діяльності Голови
6.1. Відділ забезпечення діяльності Голови
6.2. Відділ координації діяльності та контролю територіальних органів
7. Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби
7.1. Відділ аналітично-організаційної роботи
7.2. Відділ взаємодії з інститутами громадського суспільства і підприємництва, міжнародного співробітництва та протоколу
7.3. Сектор публічної, інформаційної політики та зв’язків із ЗМІ
7.4. Сектор звернення громадян
8. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
8.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
8.2. Відділ управління майном і контролю за його використанням та державних закупівель
8.3. Сектор управління фінансами
9. Управління персоналом та документального забезпечення
9.1. Відділ по роботі з персоналом
9.2. Відділ документального забезпечення та контролю за виконанням документів
10. Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації
11. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
12. Дніпровський відділ Державної регуляторної служби України
13. Західний відділ Державної регуляторної служби України
14. Карпатський відділ Державної регуляторної служби України
15. Південний відділ Державної регуляторної служби України
16. Поліський відділ Державної регуляторної служби України
17. Східний відділ Державної регуляторної служби України
18. Центральний відділ Державної регуляторної служби України
19. Головний спеціаліст – державний внутрішній аудитор
20. Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, з питань охорони праці та пожежної безпеки
21. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи