До уваги учасників ринку вантажних залізничних перевезень

16.11.2017

Державна регуляторна служба України повідомляє, що 21 листопада 2017 року о 10.30 год. буде проведено засідання робочої групи з доопрацювання тексту Меморандуму про порозуміння та співпрацю в питаннях регулювання тарифів на вантажні залізничні перевезення.
Пропонуємо ознайомитись з проектом Меморандуму (проект додається) та надати пропозиції до його змістовного наповнення, а також направити уповноважених представників для участі (орієнтовний список кількості представників додається) у вказаному засіданні.

Засідання відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (каб. 311).

Пропозиції до тексту Меморандуму та інформацію про представників на засіданні просимо надати до 13.00  20.11.2017 року (включно) на електронну адресу v-mysko@i.ua.

                                                                                              Проект

МЕМОРАНДУМ ПРО ПОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ
в питаннях регулювання тарифів на вантажні залізничні перевезення

Між
КМУ
Міністерством економічного розвитку та торгівлі України
Міністерством інфраструктури України
ПАТ «Укрзалізниця»
Державною регуляторною службою України
Федерацією роботодавців України
Бізнес-асоціаціями
__________________
__________________,
разом в подальшому – Сторони,

Усвідомлюючи необхідність ефективної взаємодії у питанні регулювання тарифів на вантажні залізничні перевезення, з метою забезпечення сталого функціонування, розвитку Укрзалізниці та забезпечення потреб економіки у вантажних перевезеннях залізничним транспортом, уклали цей Меморандум про наступне:
1. Сторони погоджуються, що протягом всього 2018 року не буде здійснено жодних підвищень тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, а також не буде вчинено жодних інших, аналогічних або альтернативних дій, які можуть призвести до підвищення державно-регульованих тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (зокрема але не виключно таких як індексація, зміна коефіцієнтів, зміна безпосередньо ставок або окремих складових тарифу, зборів) за умови відсутності підвищення цін продукції українських виробників, закупівлю яких здійснює ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення своїх потреб або в разі здійснення фінансування витрат та капітальних вкладень у пасажирські перевезення з державного бюджету та повної компенсації за надання пільгових перевезень за рік.
2. Сторони погоджуються сфокусувати інвестиційні пріоритети Укрзалізниці в 4 кв.2017-2018 на вирішенні проблемних інфраструктурних питань (таких як розшивка «вузьких місць» в залізничній інфраструктурі, ремонт та оновлення парку локомотивів і вагонів, капітальний ремонт колій та ін.), що дозволить розширити вантажну базу та збільшити доходи Укрзалізниці, покращити якість послуг та посилити безпеку залізничних перевезень.
3. ПАТ «Укрзалізниця» зобов’язується відкрити спецрахунок для фінансування всієї затвердженої інвестиційної програми УЗ (при відсутності затвердженої інвестиційної програми в поточному році – на рівні останньої затвердженої інвестиційної програми); інформацію про рух грошових коштів по спецрахунку зробити публічною.*
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ (пропозиція УЗ): * а інші учасники Дорадчого органу надають інформацію про виконання своїх інвестиційних програм.
4. Сторони погоджуються створити постійно діючий Дорадчий орган при Державній регуляторний службі України, до якого увійдуть представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, галузевих асоціацій, ключових вантажовідправників, основним завданням якого буде контроль за цільовим використанням коштів ПАТ «Укрзалізниця», а також формування рекомендацій щодо будь-яких нормативно-правових, нормативних актів та документів (планів, програм), які стосуються доходів та витрат ПАТ «Укрзалізниця». Рекомендації постійно діючого Дорадчого органу при ДРС обов’язкові для розгляду та відповіді по суті зі сторони ПАТ «Укрзалізниця».

5. Сторони Меморандуму погоджуються, що Дорадчий орган, вказаний в п.5 Меморандуму, до 31.03.2018 року сформує пропозиції щодо принципів довгострокового формування (зміни) тарифів на вантажні залізничні перевезення у відповідності до найкращих світових практик та з урахуванням специфіки залізничних перевезень в Україні.*
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ (пропозиція УЗ): * на рівень не менший ніж фактичний рівень індексу цін виробників промислової продукції.

6. Учасники Дорадчого органу погоджуються сформувати фінансовий план на 2018 рік з урахуванням п.1-3 цього Меморандуму, та починаючи з 4кв.2017 щоквартально звітувати про стан виконання інвестиційної програми з деталізацією по сегментах/напрямках/окремих проектах. ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

7. Учасники Дорадчого органу погоджуються до 01.12.2017 року розробити та запровадити дієвий та прозорий механізм рівномірного та пропорційного забезпечення вагонами Укрзалізниці вантажовідправників України при організації їхніх вантажних перевезень на рівні частки Укрзалізниці на ринку відповідного виду рухомого складу України.

8. З метою виконання положень Меморандуму Сторони домовились спільними зусиллями сприяти зменшенню податку на землю для ПАТ «Укрзалізниця» до рівня 0,25 та спрямування надходжень акцизного податку на дизельне паливо, яке використовується залізничним транспортом, на потреби залізничної інфраструктури.

Список представників в робочій групі з доопрацювання Меморандуму
(№ п/п, назва організаці,ї к-сть осіб)
1. ДРС- 2

2 .Мінінфраструктури -2

3. Мінекономрозвитку- 2

4. ПАТ «Укрзалізниця»- 2

5. Федерація роботодавців України- 3

6. Американська торгівельна палата України -3
7. Європейська бізнес асоціація – 3

8. УСПП – 1
9. Українська зернова асоціація -1
10. Союз хіміків України -1
11. Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції- 1
12. Об’єднання метизних підприємств України -1

Комітети ВРУ :
13. Комітет з питань податкової та митної політики-1

14 Комітет з питань промислової політики та підприємництва-1

15. Комітет з питань транспорту-1