Роз’яснення щодо застосування строків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

22.05.2018

Роз’яснення

щодо застосування строків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

 

Статтею 5 Закону України від 11.09 2003 № 1160 «Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) передбачено, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності включає, зокрема, відстеження результативності регуляторних актів.

Відстеження результативності регуляторного акта – це ряд заходів, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

Вимоги щодо здійснення відстеження результативності регуляторних актів встановлені статтею 10 Закону та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Відповідно до статті 10 Закону відстеження результативності обов’язково проводиться щодо кожного регуляторного акта та включає в себе здійснення заходів з базового, повторного та періодичного відстеження результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень.  Проводити базове відстеження після набрання чинності регуляторним актом допускається тільки у разі, якщо для відстеження результативності використовуються виключно статистичні дані.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня проведення базового відстеження, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень. У випадках, коли строк дії регуляторного акта становить менше 1 року (або рік), повторне відстеження результативності здійснюється за 3 місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення строку дії регуляторного акта. Регуляторний орган також має право прийняти рішення про більш раннє проведення повторного відстеження. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Конкретні строки проведення відстеження результативності регуляторного акта визначаються в аналізі регуляторного впливу під час підготовки проекту такого акта.

Кожен з перелічених вище видів відстеження результативності регуляторного акта включає: 

  • виконання заходів з відстеження результативності;
  • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності, в якому аналізуються отримані значення показників результативності та стан впровадження регуляторного акта;
  • подання звіту про відстеження результативності до ДРС (для органів виконавчої влади).

 

Разом з тим, з практики застосування законодавства про державну регуляторну політику зазначаємо наступне.

У разі прийняття нового регуляторного акта щодо нього в обов’язковому порядку проводяться заходи з базового, повторного та періодичного відстежень у строки, встановлені Законом та визначені в аналізі регуляторного впливу до проекту регуляторного акту.

У разі, коли до діючого регуляторного акта були внесені зміни регуляторного характеру, з метою оцінки стану відносин, на врегулювання яких спрямовані ці зміни, заходи з базового, повторного та періодичного відстеження результативності проводяться окремо по кожному регуляторному акту, яким були внесені відповідні зміни.

Допускається здійснювати заходи з періодичного відстеження результативності регуляторного акта з усіма змінами в цілому, якщо таке відстеження буде проводитися з урахуванням усіх показників результативності, які були передбачені розробником для відстеження кожної зміни окремо. У цьому випадку періодичне відстеження проводиться раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження основного регуляторного акта.

Якщо регуляторний акт було викладено у новій редакції, відстежувати результативність попередньої редакції, що більше не застосовується, є недоцільним. У такому випадку щодо нової редакції послідовно проводиться базове, повторне та періодичні відстеження, як для нового регуляторного акта.

Якщо за результатами проведення базового відстеження результативності регуляторного акта, який  втрачає чинність, встановлено досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті, повторне та періодичне відстеження результативності такого акта здійснювати не обов’язково.