Роз’яснення щодо виключення з планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів проектів, що втратили свою актуальність

16.11.2017

Правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності визначаються Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 1160).
Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регулюється статтею 7 Закону № 1160.
Відповідно до вимог цієї статті регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.
При цьому, Законом № 1160 встановлено основні вимоги до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, який повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
Тобто, Закон № 1160 встановлює лише вимоги щодо включення проектів регуляторних актів до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний відповідний рік.
Зазначені вимоги, а також вимоги щодо оприлюднення такого плану та змін до нього встановлено з метою реалізації принципів передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки, закріплених статтею 4 Закону № 1160.
Враховуючи викладене, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний відповідний рік не є документом, обов’язковим для виконання, та приймається з метою інформування громадськості та представників бізнесу про заплановані регуляторні ініціативи.
Отже, Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передбачає необхідності виключення із планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів проектів, що втратили свою актуальність.