Про віднесення до категорії регуляторних актів проектів нормативно-правових актів щодо затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з Державною регуляторною службою України

09.06.2016

До Державної регуляторної служби України надходять численні запити стосовно віднесення до категорії регуляторних актів проектів нормативно-правових актів щодо затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з ДРС.

За результатами розгляду зазначеного питання зазначаємо наступне.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом. Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань (залежно від ступеня ризику), затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством. При цьому, згідно зі статтею 4 цього ж Закону орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю). Отже, орган державного нагляду (контролю) не має права здійснювати контролюючі заходи з питань, на нагляд (контроль) за якими прямо не уповноважений Законом. У зв’язку з викладеним, за позицією ДРС уніфіковані формі акта, який складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), має містити перелік питань, на нагляд (контроль) за якими орган державного нагляду (контролю) прямо  уповноважений Законом.

Таким чином, у разі, якщо відповідні проекти нормативно-правових актів не міститимуть будь-яких інших норм регуляторного характеру, такі проекти можуть не мати ознак регуляторного акта. 

Однак, рішення про віднесення таких проектів до регуляторних ДРС буде приймати після здійснення всебічного аналізу їх повного тексту. При цьому, під час розгляду проекту ДРС також проводитиме його аналіз на відповідність вимогам чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».