Позиція ДРС стосовно прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, якими встановлюється механізм виявлення, взяття на облік, збереження, передачі до комунальної власності безхазяйного та відумерлого нерухомого майна /спадщини

11.01.2018

     Позиція ДРС

стосовно прийняття органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, якими встановлюється механізм виявлення, взяття на облік, збереження, передачі до комунальної власності безхазяйного та відумерлого нерухомого майна /спадщини

 

 

До Державної регуляторної служби України на розгляд надходять чисельні проекти рішень місцевих рад, якими передбачається врегулювати процедуру виявлення, взяття на облік, збереження, передачі до комунальної власності безхазяйного та відумерлого нерухомого майна/спадщини.

Позиція ДРС із зазначеного питання полягає у наступному.

Статтею 335 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) врегульовано питання набуття права власності на безхазяйну річ, зокрема, відповідно до частини другої цієї статті безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені, а про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Зазначеною статтею Кодексу також визначено, що після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

Частиною третьою статті 335 Кодексу передбачено, що безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336, 338, 341 і 343 Кодексу.

В свою чергу, згідно з частиною другою статті 1283 Кодексу нотаріус або в сільських населених пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців або за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян, або на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи за своєю власною ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна.

Щодо відумерлої спадщини, зазначаємо, що статтями 1277 та 1283 Кодексу врегульовано процедуру визнання спадщини відумерлою.

Отже, положеннями Кодексу визначено процедуру набуття права власності на безхазяйну річ і відумерлість спадщини, а необхідності додаткового врегулювання цих питань з боку органів місцевого самоврядування не передбачено.

Додатково звертаємо увагу, що згідно з частиною десятою статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Зокрема, умови, підстави та процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна визначено у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.