Інформаційна довідка про стан висвітлення регуляторної діяльності Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

12.11.2013

Вимоги щодо розміщення місцевими органами виконавчої влади інформації про здійснення власної регуляторної діяльності у мережі Інтернет регламентовано статтями 12 і 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

Так, у відповідності із пунктом 8 Поряду оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади (далі – Порядок) розміщується, зокрема, така інформація:

  • плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
  • повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
  • звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
  • відомості про регуляторну діяльність органу.

 

В цілому, інформація щодо здійснення регуляторної діяльності наявна на офіційних сторінках в мережі Інтернет Ради міністрів Автономної Республіки Крим, всіх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Адміністрації).

Разом з тим, зазначена інформація на окремих веб-сайтах, зокрема Івано-Франківської, Київської та Херсонської облдержадміністрацій знаходиться не на головних сторінках, що ускладнює її пошук.

На офіційних веб-сайтах 16-ти облдержадміністрацій знаходиться вся систематизована  інформація, передбачена абзацами восьмим – дванадцятим  пункту 8 Порядку. Після роз’яснення Держпідприємництва України з питань висвітлення регуляторними органами власної регуляторної діяльності (лист від 30.05.2013 № 4671/0/20-13) привели свої сайти у відповідність із вимогами чинного законодавства Волинська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонаська, Хмельницька облдержадміністрації та Київська міська держадміністрація.

 

Плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них затверджені належним чином та наявні на веб-сайтах 26-ти з 27-ти адміністрацій.

Розміщені плани підготовки проектів регуляторних актів у відповідних підрозділах, але не зазначена дата їх затвердження на веб-сайтах Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Херсонської областей. Луганською та Львівською облдержадміністраціями, як свідчить наявна на веб-сайтах інформація, плани підготовки проектів регуляторних актів затверджено з порушенням строку, визначеного статтею 7 Закону.

Взагалі відсутній план підготовки проектів регуляторних актів лише на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналізи їх регуляторного впливу розміщені на офіційних веб-сайтах 25-х з 27-и адміністрацій. Відсутня така інформація та відповідні підрозділи на веб-сайтах Донецької, Івано-Франківської та Рівненської облдержадміністрацій.

 

Звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актівоприлюднені на веб-сайтах 26-ти з 27-ти облдержадміністрацій. Відсутня відповідна інформація на веб-сайті Закарпатської облдержадміністрації, хоча на сьогоднішній день діють регуляторні акти цього органу, стосовно яких мають здійснюватись заходи з відстеження результативності.

 

Слід відзначити достатньо низький рівень виконання Адміністраціями вимог статті 14 Закону та пункту 8 Порядку щодо оприлюднення відомостей про здійснення регуляторної діяльності.

Зокрема, не висвітлені узагальнюючі відомості про здійснення регуляторної діяльності на офіційних веб-сайтах 6-ти з 27-ти державних адміністрацій – Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської областей та Севастопольської міської державної адміністрації.

 

Разом з тим, під час проведення моніторингу крім типових недоліків у реалізації Адміністраціями державної регуляторної політики, було виявлено системну проблему в частині реалізації суб‘єктами господарювання права доступу до змісту текстів регуляторних актів.

Вказана проблема обумовлена тим, що на законодавчому рівні встановлено обов‘язок лише щодо здійснення офіційного оприлюднення та оприлюднення в мережі Інтернет нормативно-правових актів, у тому числі тих, що мають регуляторний характер. Тобто, на офіційних сторінках місцевих органів виконавчої влади у більшості випадків відсутній постійний доступ до всього масиву чинних нормативно-правових актів, що має безпосередній негативний вплив на ведення бізнесу у відповідних регіонах.

Зазначене вище стосується майже всіх районних державних адміністрацій, а також Миколаївської облдержадміністрації, на офіційній сторінці якої взагалі відсутня будь-яка інформація щодо її нормотворчої діяльності, і Черкаської облдержадміністрації, розпорядження якої оприлюднюються на сайті лише вибірково.