Департамент державної регуляторної політики

18.05.2016

Департамент державної регуляторної політики є структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

Завдання Департаменту

До основних завдань Департаменту відноситься:

 • розроблення пропозицій та організація роботи, спрямованої на забезпечення виконання прийнятих рішень щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • вжиття у межах, встановлених законодавством України про державну регуляторну політику, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів;
 • організація роботи, спрямованої на недопущення прийняття регуляторних актів з порушенням вимог та процедур законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Функції Департаменту

З метою виконання покладених завдань Департамент:

 • готує пропозиції щодо формування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • узагальнює практику застосування законодавства про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності та готує пропозиції щодо його вдосконалення;
 • проводить в установленому порядку експертизу проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, розглядає відповідні аналізи регуляторного впливу та готує проекти рішень про погодження проектів цих актів або про відмову в їх погодженні;
 • забезпечує опрацювання матеріалів проектів регуляторних актів, інших матеріалів, які виносяться на розгляд засідань урядових комітетів та Кабінету Міністрів України;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики;
 • повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України,   громадськості   про діяльність ДРС з проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • забезпечує підготовку проекту щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади;
 • аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;
 • проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, готує розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • звертається згідно із законом до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
 • готує проекти звернень до Президента України та органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках і в порядку, встановлених Конституцією і законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
 • надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • забезпечує надання інформаційних правових послуг та консультацій з питань державної регуляторної політики сфері господарської діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційної угоди), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», державних цільових програм.

До складу Департаменту входять:

відділ економічної експертизи проектів регуляторних актів;

відділ юридичної експертизи проектів регуляторних актів;

відділ експертизи проектів регіональних регуляторних актів;

відділ методологічного забезпечення реалізації регуляторної політики;

відділ ефективності провадження регуляторної політики.