Проект Закону УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно видачі документів дозвільного характеру

04.05.2016
Пропозиції та зауваження пропонуємо надсилати на електронну адресу gonchar@dkrp.gov.ua

Контактна особа – Гончар Юлія Вікторівна (тел. 286-79-72)

 

 

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно видачі документів дозвільного характеру
________________________________________________________

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, № 23, ст. 238, із змінами, внесеними законами України від 13 березня 2012 року № 4496-VI, від 22 березня 2012 року № 4619-VI, від 17 травня 2012 року № 4718-VI, 4781-VI і 4782-VI та від 24 травня 2012 року № 4840-VI):

 

1) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому зазначеним Законом:

 

         а) пункт 10 викласти у такій редакції:

10

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності з органами, визначеними статтею 1861 Земельного кодексу України

Земельний кодекс України

 

б) пункти 112, 153 виключити;

 

в) доповнити пунктом 154:

154

Спеціальний дозвіл на ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво (у тому числі будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення)

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи “

 

2. Абзац другий частини першої статті 16 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №12, ст.95) виключити.

 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.