Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування до суб’єктів господарювання»

04.05.2016
Пропонуємо для розгляду та обговорення.

Пропозиції до законопроекту надсилати на електронну адресу dkrp877@dkrp.gov.ua

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2013 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування до суб’єктів господарювання
____________________________________________

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

 

1) у частині третій статті 62:

 

у пункті 1 слова “припиняти всі види робіт” замінити словами “звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді припинення всіх видів робіт”;

 

у пункті 2 слова “зупиняти діяльність” замінити словами “звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення діяльності”;

 

2) у пункті 2 частини другої статті 63 слова “в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов’язані” замінити словами “звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді припинення робіт, пов’язаних”.

 

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

 

1) у пункті 12 статті 81, у пункті 6 статті 9 та у пункті 4 статті 10 слова “обмеження, тимчасова заборона” замінити словами “звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони”;

 

2) у пункті 2 статті 152 слова “прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону” замінити словами “звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони”;

 

3) у частині другій статті 95 після слова “рішенням” доповнити словом “адміністративного”.

 

3. У статті 246 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст. 144; 2009, №  30, ст.  416):

 

1) у частині другій слова “Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами” доповнити словами “органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами або адміністративним судом”;

 

2) частину четверту доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

4. Пункт 3 статті 292, пункт 7 статті 31, пункт 12 частини першої статті 91 та статтю 109 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) доповнити словами “з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

5. У Законі України “Про охорону навколишнього середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2007 р., № 33, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ):

 

1) пункт в частини першої статті 202 слова “обмеження чи зупинення” замінити словами “звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження чи зупинення”;

 

2) у частині третій статті 50 після слова “рішенням” доповнити словом “адміністративного”.

 

6. У абзаці девятому частини першої статті 14 Закон України “Про основи містобудування” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343) слово “зупинення” замінити словами “звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення”.

 

7. Частину четверту статті 67 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

8. Підпункти а та б частини першої статті 42 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2011 р., № 34, ст. 343) доповнити словами “з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

9. Абзац четвертий частини першої та частину третю статті 17 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 14, ст. 91; 2006 р., № 5-6, ст. 74; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

10.У підпункті 3 пункту “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ) слово “зупинення” замінити словами “звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення”.

 

11. Абзац четвертий частини п’ятої, абзац сьомий частини шостої статті 9 та частина третя статті 20 Закону України “Про електроенергетику” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2012 р., № 22, ст. 210; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

12. У статті 12 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252) після слова “припинена” доповнити словами “адміністративним судом”.

 

13. Абзац четвертий статті 12 та абзац десятий статті 13 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2007 р., № 33, ст. 440) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

14. Абзац п’ятий частини першої статті 39 Закону України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

15. У Законі України “Про охорону земель” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):

 

1) абзац п’ятий статті 9, абзац третій статті 12 та абзац сьомий статті 15 доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”;

 

2) у частині другій статі 45 слова “вживають заходів до” замінити словами “звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді”.

 

16. Викласти пункт 5 частини четвертої статті 18 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 298; 2010 р., № 34, ст. 482; 2012 р., № 7, ст. 53) у такій редакції:

 

“5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом; “.

 

17. Перше речення абзацу п’ятого частини п’ятої статті 14 Закону України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2012 р., № 22, ст. 210; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

18. У статті 10 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533; 2010 р., № 46, ст. 540):

 

у пункті 9 частини першої слова “видавати припис про тимчасову заборону” замінити словами “звернутися до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді тимчасової заборони”;

 

у пункті 5 частини другої слова “видавати постанову про” замінити словами “звернутися до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді”.

 

19. Пункт 4 статті 28 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

20. Абзац третій частини другої статті 21 Закону України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

21. У частині четвертій статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ і від 16 жовтня 2012 року № 5496-VІ):

 

пункт 3 викласти у такій редакції:

 

“3) видавати обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;”;

 

доповнити абзацом такого змісту:

 

“За результатами перевірки посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право звертатися до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт. “.

 

22. Абзац сімнадцятий частини першої статті 10 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) доповнити словами “, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом”.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 46, ст. 637).

 

 

              Голова
Верховної Ради України