Доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом»

04.05.2016
Пропонуємо для розгляду та обговорення.

Пропозиції до законопроекту надсилати на електронну адресу habinska@dkrp.gov.ua

 

 

ПРОЕКТ

 

                                                  Вноситься

                                                                                  Кабінетом Міністрів України

 

А. П. Яценюк

 

                                                                                           __________________ 2014 р.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

         І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

         1. У Законі України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212) такі зміни:

 

1) у статті 1:

 

доповнити абзацом такого змісту:

“уповноважена особа суб`єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом – працівник спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, який здійснює заготівлю металобрухту”;

 

2) у статті 5:

 

у частині третій після слів “операцій з металобрухтом є” доповнити словами “внесена спеціалізованим підприємством, спеціалізованим металургійним переробним підприємством у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, грошова застава у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відповідна сума банківської гарантії, та”;

 

3) у статті 12:

 

в абзаці другому частини третьої слова “відповідних умов і правил” замінити словами “Ліцензійних умов”;

 

в абзаці третьому частини третьої слова “і контролю за додержанням встановлених ними умов і правил здійснення операцій з металобрухтом” виключити;

4) у статті 13:

 

в абзаці третьому частини другої:

 

перед словом “разом” доповнити словом “здійснює”;

слова “бере участь у перевірках” замінити словом “перевірки”;

слова “умов і правил” замінити словами “Ліцензійних умов”;

 

частину другу доповнити абзацом восьмим такого змісту: “затверджує плани проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання ліцензійних умов з урахуванням пропозицій місцевих державних адміністрацій”;

 

в абзаці третьому частини третьої:

 

слова “здійснюють контроль” замінити словами “беруть участь у здійсненні контролю”;

слова “умов і правил” замінити словами “Ліцензійних умов”;

 

частину третю доповнити абзацом п’ятим такого змісту: “надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику у здійсненні операцій з металобрухтом пропозиції до плану проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання ліцензійних умов”;

 

5) у статті 15:

 

в частині другої:

 

слова “виявлення порушень” замінити словами “надходження інформації про порушення”;

після слів “операцій з металобрухтом” доповнити словами “протягом трьох днів”;

 

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

 

“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику протягом тридцяти календарних днів з дня отримання такого повідомлення проводить обов’язкову перевірку щодо додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов із залученням відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.”;

 

у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

 

доповнити новою частиною п`ятою такого змісту:

 

“За результатами розгляду повідомлення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику повідомляє про вжиті заходи відповідні органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом.”.

 

      2.   У статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):

 

частину другу викласти в такій редакції:

 

“Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, заготівлі,  переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, а також охоронна діяльність, підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, “Про лікарські засоби”, “Про металобрухт” та “Про охоронну діяльність”.

 

пункт 26 частини третьої виключити.

 

 

3. Статтю 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:

 

“Стаття 164 Порушення законодавства, що регулює здійснення

                         операцій з металобрухтом

 

1. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, службовою особою або іншою уповноваженою особою суб`єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом на підставі відповідної ліцензії –

 

тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

2. Приймання службовою або іншою уповноваженою особою суб`єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб`єктами господарювання –

 

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

3. Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою та другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

 

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства.”

 

 

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) внести такі зміни:

 

1) у статті Стаття 194

 

в абзаці другому частини першої слова “від ста до двохсот” замінити словами ” від п`ятисот до тисячі п`ятисот “.

 

2) Статтю 213 викласти у такій редакції:

 

“Стаття 213 Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 

1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без ліцензії, одержання якої передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –

 

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той же строк.

 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, –

 

карається штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.”

 

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України:

протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова

Верховної Ради України