Сектор ДРС у Сумській області запрошує підприємців міста Суми долучитись до підготовки пропозицій з удосконалення проекту регуляторного акта про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Суми

02.01.2018

Сектор ДРС у Сумській області звертає увагу підприємців міста Суми на розроблений проект регуляторного акта Сумської міської ради, яким передбачається встановити збір за місця для паркування транспортних засобів починаючи з 01 січня 2019 року у розмірі 0,03% мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 м² площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

Проектом рішення передбачається встановити спеціальні земельні ділянки, відведені для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів:

№ з/п

Місцезнаходження

Загальна площа, м²

Технічне облаштування

Кількість місць для паркування

1

вул. Кооперативна та вул. Набережна р. Стрілки (район центрального ринку до вул. Покровська)

1575,0

не облаштовано

126

2

вул. Кооперативна та вул. Набережна р. Стрілки (район центрального ринку)

1962,5

не облаштовано

157

3

вул. Лугова, р-н. «Євробазару»

2875,0

не облаштовано

230

4

вул. Привокзальна, 5 (залізничний вокзал)

837,5

не облаштовано

67

5

вул. СКД

375,0

не облаштовано

30

6

вул. Чернігівська, 12

575,0

не облаштовано

46

7

вул. Інтернаціоналістів, 21 (біля території ринку)

437,5

не облаштовано

35

8

вул. Шевченко

937,5

не облаштовано

75

 

ВСЬОГО

9575,0

Х

766

Відповідно до вимог абзацу першого підпункту 268-1.1.2 пункту 268-1.1 статті 268-1 Податкового кодексу України перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення збору.

За результатом попереднього аналізу проекту рішення Сумської міської ради ясно, що у запланованому переліку спеціальних земельних ділянок для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, зазначено, що спеціальні земельні ділянки технічно не облаштовано.

Проектом рішення (підпункт 1.1 пункту 1 додатка) передбачається, що платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням Сумської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Разом з цим у пункті 3 Тесту малого підприємництва (М-тесту) аналізу регуляторного впливу наданого до проекту рішення не проведено розрахунків прямих та адміністративних витрат суб’єктів підприємництва щодо технічного облаштування спеціальних земельних ділянок для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

Водночас розробником зазначено, що проблемою, яку передбачається розв’язати за допомогою впровадження цього проекту рішення, є вирішення питання наповнення міського бюджету для реалізації усіх планів і задумів щодо поліпшення життєдіяльності міста, в тому числі за рахунок добросовісної сплати податків та зборів суб’єктами господарювання.

Однак, зазначене розробником не конкретизує проблему, яку необхідно розв’язати шляхом державного регулювання; крім того не наведено жодних даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблеми, визначали її масштаб та важливість.

Разом з цим розробником проекту регуляторного акта у розділі VII «Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта» аналізу регуляторного впливу наданого до нього задекларовано, що термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

Втім, справляння місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Таким чином, враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України встановлення місцевих податків та зборів на невизначений період не узгоджується з вимогам податкового та бюджетного законодавства.

Проект регуляторного акта із супровідними матеріалами розміщено на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України у розділі «Територіальні органи – Сумська область» – «Проекти регуляторних актів органів місцевого самоврядування»:

http://www.drs.gov.ua/regional/proekt-rishennya-sumskoyi-miskoyi-rady-pro-vstanovlennya-zboru-za-mistsya-dlya-parkuvannya-transportnyh-zasobiv-v-m-sumy/

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом тижня на електронну адресу Сектору Державної регуляторної служби у Сумській області – drs_sumy@ukr.net та/або телефонувати за номером телефону (099) 35-36-047, контактна особа: завідувач Сектору ДРС у Сумській області Богдана Юсупова.