На Сумщині провели планову перевірку Управління Держпраці у Сумській області

26.12.2017

dokumentov_1_21184739-500x333З 11 по 22 грудня Комісія, у складі якої були завідувач Сектору ДРС у Сумській області Богдана Юсупова та головний спеціаліст Сектору ДРС у Сумській області Олег Сидорський, провела планову перевірку додержання Управлінням Держпраці у Сумській області вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності за період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся з 2 січня 2017 року до 8 грудня 2017 року.

Згідно з пунктом 14 Порядку проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 361, під час проведення планової перевірки Комісія перевіряла додержання органом державного нагляду (контролю) вимог Закону, зокрема щодо: строків та порядку затвердження планів перевірок, їх змісту, строків оприлюднення планів та звітів про їх виконання; наявності та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю), а також загальні консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю); порядку повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід; строків проведення заходів державного нагляду (контролю); порядку складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень; порядку зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання; порядку відбору зразків та проведення експертизи (у разі застосування).

У ході перевірки Комісією було встановлено недотримання Управлінням Держпраці у Сумській області вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме відсутність на сайті органу державного нагляду (контролю) 15 нормативно-правових актів, що мають відношення до питань, які перевіряються під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управлінням Держпраці у Сумській області.

Крім того, виявлені випадки недодержання вимог частини дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема не зазначення Управлінням Держпраці у Сумській області певних відомостей, які повинен містити розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства з питань охорони праці.

Разом з цим при проведенні вибіркової перевірки Комісією викрито випадки, де у порушення вимог частини п’ятої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» посадові особи Управління Держпраці у Сумській області в 37 актах перевірки суб’єктів господарювання (виробничого об’єкта) зазначали фактичний час зупинення робіт (виробництва), з них у 10 випадках суб’єкти господарювання відмовились від негайного зупинення робіт (виробництва).

Наразі Управління Держпраці у Сумській області проводить заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства з питань охорони праці відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826 «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)», що не відповідає вимогам законодавства (лист Державної регуляторної служби України- центрального органу виконавчої влади, який реалізує політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 06.07.2017 № 5234/0/20-17).

Відповідно до норм абзацу сьомого статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) здійснюється лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом.