На Рівненщині дистанційно працювали над проектами регуляторних актів

25.03.2020

Close-up of business team using digital tablet with financial diДнями фахівці Сектору Державної регуляторної служби у Рівненській області провели  консультацію (дистанційно) з представником Млинівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області щодо реалізації державної регуляторної політики. Під час консультації вони детально обговорили процедуру прийняття проектів регуляторних актів, встановлену Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) яка, зокрема, передбачає

  • внесення проекту регуляторного акта до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідного органу, який затверджується не пізніше 15 грудня поточного, або не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього проекту, або ж з дня внесення проекту на розгляд цього органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту;
  • підготовку аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта (відповідно до статті 8 Закону та постанови Кабінету Міністрів Україні від 03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»);
  • оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта; не пізніше 5 днів з дня оприлюднення повідомлення – оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до нього у друкованих засобах масової інформації та/або на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет. 
  • розгляд ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями;
  • подання до комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або до постійної комісії відповідної ради, на яку покладено ці повноваження, проекту регуляторного акта разом з аналізом його регуляторного впливудля вивчення та надання висновків про відповідність цього проекту вимогам статей 4 та 8 Закону;
  • подання до Державної регуляторної служби України проекту регуляторного акта разом з аналізом його регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної постійної комісії стосовно регуляторного впливу цього проекту (стаття 34 Закону) для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Представники ДРС надали методичну допомогу в розробці проектів рішень про встановлення місцевих податків на 2021 рік, підготовці аналізів регуляторного впливу та розробленні М-тестів до вказаних рішень, відповідно до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

Крім того, працівники Сектору звернули увагу на питання оприлюднення регуляторним органом інформації про свою діяльність у форматі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835. Вони також зауважили, що усі розпорядники мають оприлюднювати на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних проекти рішень, що підлягають обговоренню та інформацію, визначену законодавством про засади регуляторної політики.