Регіональним контролюючим органам Полтавщини розкажуть про деталі критеріїв визначення ризиків для різних сфер державного нагляду (контролю)

05.11.2018

60020f7a398e50a7aaaa79b31278499c_15362193925 листопада завідувач Сектору Державної регуляторної служби у Полтавській області Олег Моргун разом із заступником директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації Михайлом Бугрієм обговорили можливість організації на базі Полтавської облдержадміністрації заходу за участю регіональних контролюючих органів з метою деталізації конкретних критеріїв визначення ризиків для різних сфер державного нагляду (контролю).

Метою ініційованого Сектором ДРС заходу було доведення до відома керівництва Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації інформації про затвердження Кабінетом Міністрів України нових критеріїв визначення ризиків для перевірок бізнесу.

Ухваленим Кабміном 31 жовтня 2018 року рішенням затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у 10 сферах: освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, електронні довірчі послуги, криптографічний захист та технічний запис інформації, ядерна та радіаційна небезпека, містобудівна діяльність, будівництво об’єктів середнього та високого класу наслідків, промисловий вилов водних біоресурсів, оцінка відповідності вимогам технічних регламентів, використання об’єктів права інтелектуальної власності, вивчення та використання надр

Фахівцем Державної регуляторної служби України зазначено, що на  сьогодні однією з основних проблем здійснення державних перевірок є неефективний розподіл зусиль та ресурсів контролюючих органів, надлишковий тиск на бізнес, що вкрай негативно впливає на бізнес-клімат в країні, а також недостатня робота із окремими ризиками, які потенційно можуть  нести загрозу життю і здоров’ю як працівників підприємств та установ, так і споживачів їхніх продукції чи послуг. Нові критерії визначають господарську діяльність, що є більш ризикованою та менш ризикованою, куди державні інспектори мають приходити з перевірками частіше, на що вони мають дивитися.

Ризико-орієнтований підхід до здійснення перевірок дозволить встановити чіткі вимоги для визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності; більш деталізовано та системно підійти до оцінки діяльності суб’єктів господарювання; забезпечити оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові; сприяти удосконаленню та спрощенню системи державного нагляду, підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю); можливість розширення переліку або ж навпаки скасування критеріїв визначення ризику для окремих сфер діяльності.