На Запоріжжі тривають консультації фахівців об’єднаних територіальних громад з питань планування регуляторної діяльності на 2021 рік

12.11.2020

Працівниками Сектору ДРС у Запорізькій області проведено ряд консультацій з представниками ОТГ, мета яких – надання методичної допомоги регуляторним органам в частині дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні планування регуляторної діяльності.

Статтею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  встановлено основні вимоги до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Згідно із зазначеною статтею регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

perevirkaВідповідно до статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження, шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.