На Запоріжжі консультують працівників об’єднаних територіальних громад щодо застосування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

19.11.2020

18 листопада фахівці Сектору ДРС у Запорізькій області проконсультували працівників Мелітопольської міської ради щодо застосування вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час прийняття регуляторних актів об’єднаними територіальними громадами та повноваження міських рад обраних територіальними громадами, що об’єдналися.

Відповідно до статті 34 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

В свою чергу відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

pexels-photo-1020313При цьому відповідно до статті 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. При цьому, адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

Згідно зі статтею 8 цього ж Закону повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень обраною об’єднаною територіальною громадою.

Сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

Тобто, сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, надалі здійснюватимуть повноваження, якими сільські, селищні, міські ради наділені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Статтею 59 зазначеного Закону передбачено, що рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з частиною дванадцятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Враховуючи викладене, під час прийняття регуляторних актів об’єднаними територіальними громадами необхідно повністю дотримуватися вимог Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в тому числі статті 34 цього Закону.