У місті Києві виявили прийняте рішення, яке не відповідає законодавству

26.03.2020

strategies-for-deregulation-concepts-and-evidenceПротягом березня цього року у Секторі Державної регуляторної служби м. Києва проводився вибірковий моніторинг прийнятих рішень Київської міської ради.

Під час нього виявлено рішення міської ради, яке регулює порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

За результатом проведеного аналізу положень цього Порядку встановлено, що жодним із зазначених законів України не передбачено повноважень у органів місцевого самоврядування затверджувати порядки проведення інвестиційних конкурсів.

Відповідно до діючого законодавства загальні, правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені законодавством про інвестиційну діяльність, яке спрямоване на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки країни, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Разом з тим, основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Таким чином, існує проблема у відсутності правового механізму вирішення питання щодо процедури проведення інвестиційних конкурсів органами місцевого самоврядування.

Крім того, діючим законодавством про інвестиційну діяльність визначено, що інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів, але не визначено спосіб, підстави та порядок його здійснення.

Враховуючи те, що питання проведення інвестиційних конкурсів на законодавчому рівні не врегульовано, у Київської міської ради відсутні правові підстави приймати такого роду  рішення.

Отже, рішення міської ради не узгоджується з вимогами регуляторного законодавства, зокрема, з принципами доцільності – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми, та адекватності – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Таким чином, з урахуванням зазначеного та з метою дотримання принципів державної регуляторної політики, Сектором підготовлено до Київської міської ради проект листа про необхідність проведення дерегуляційних заходів щодо скасування зазначено регулювання.