У Києві підприємців консультували з питань державного нагляду та контролю

15.08.2019

Днями представник Сектору Державної регуляторної служби у м. Києві Надія Сташенко провела консультації для представників малого бізнесу міста з питань змін, які відбулись у системі державного нагляду (контролю).

Найважливішим для бізнесменів було питання щодо правових наслідків судового рішення, яким було визнано нечинною постанову Кабміну № 295 щодо здійснення державного контролю і нагляду за додержанням законодавства про працю.

Надія Сташенко зауважила, що відміна зазначеної постанови не означає, що Головне управління Держпраці не має права в принципі проводити перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. Держпраці і далі продовжує виконувати свої повноваження та має право проводити планові та позапланові заходи, але виключно в порядку, передбаченому положеннями діючого законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який встановлює загальні правила проведення перевірок органами державної влади та поширює свою дію.

Оскільки в жодному нормативному акті, окрім постанови Кабміну № 295 не передбачалося право проведення інспекційних відвідувань виконавчими органами міських рад, з визнанням нечинною постанови № 295, інспектори праці виконавчих органів втратили правові підстави для здійснення перевірок. Відповідно, інспекторів праці виконавчих органів можна не допускати до проведення таких перевірок.

Під час зустрічі, йшлося про оновлену Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) та у разі, якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).

Представник ДРС наголосила на тому, що уніфіковані форми актів, розроблені та затверджені органами державного нагляду (контролю) відповідно до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 та від 10.05.2018 № 342, мають суттєву відмінність,зокрема уніфіковані форми актів 2013 року не містили переліку питань залежно від ступеня ризику та, звернула  увагу бізнесменів на принципи і порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження контролюючих органів, права, обов’язки та відповідальність бізнесу під час планових або позапланових заходів контролю.

У зв’язку з цим, підприємцям слід мати на увазі те, що органи державного нагляду (контролю), які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом про нагляд (контроль) уніфіковані форми актів, що відповідають новій Методиці, втратили можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою.

На завершення заходу, поінформувала присутніх про роботу Інспекційного порталу  https://inspections.gov.ua, на якому висвітлюється інформація про перевірки (комплексний та річні плани перевірок, результати перевірок та річні звіти контролюючих органів) та позицію Державної регуляторної служби України щодо погодження органам державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 2019 році http://www.drs.gov.ua/state_supervision/pozytsiya-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-ukrayiny-shhodo-pogodzhennya-organam-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-pozaplanovyh-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-2019-rotsi/.