На Київщині представники Броварської міської ради вчилися розробляти якісний аналіз регуляторного впливу

15.05.2020

pexels-photo-3394141Днями завідувач Сектору ДРС у Київській області Оксана Круліковська провела методичне онлайн консультування  представників Броварської міської ради стосовно підготовки аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – проекту рішення Броварької міської ради.

Учасники окремо розглянули розділ аналізу регуляторного впливу, в якому розробник визначає та оцінює альтернативні способи вирішення існуючої проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Розробник повинен визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми, з яких обрати не менше двох альтернатив, стисло описати їх та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб’єктів господарювання від застосування кожній з них 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва необхідно окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок запровадження кожного з альтернативних способів, у грошовому еквіваленті відповідно до Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Крім того, в аналізі регуляторного впливу розробник зазначає обов’язкові показники результативності регуляторного акту та їх прогнозні дані, такі як:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Якісна розробка аналізу регуляторного впливу до проекту рішення дозволить  відстежувати ефективність запровадженого регулювання.