На Донеччині відбувся вебінар з питань реалізації вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

07.08.2020

pexels-photo-3747207 серпня завідувач Сектору Державної регуляторної служби у Донецькій області Олена Ростова провела навчальний вебінар для працівників Маріупольської міської ради Донецької області з питань реалізації  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Олена Ростова надала методологічну допомогу з підготовки проектів регуляторних актів, а також аналізу регуляторного впливу та М-тесту до них. Окремо звернула увагу на вимоги статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Окремо представниця ДРС зупинилась на питанні прийняття органами місцевого самоврядування України нормативно-правових актів, якими встановлюється порядки/положення про оренду комунальної власності.

Правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також передачею права на експлуатацію такого майна; майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим регулюється Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до статті 2 Закону про оренду передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього Закону.

Статтею 5 Закону про оренду визначено етапність передачі майна в оренду, зокрема зазначено, що Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, включаючи особливості передачі його в оренду визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її реалізацією, а також особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені цим Законом, додатково можуть визначатися рішенням представницьких органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог і обмежень, передбачених цим Законом і Порядком передачі майна в оренду, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року за № 483.

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування – щодо комунального майна. Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 16 Закону про оренду Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується:

  • Кабінетом Міністрів України – щодо майна державної власності;
  • представницькими органами місцевого самоврядування – щодо майна комунальної власності.

Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив примірний договір оренди комунального майна, застосовується примірний договір оренди державного майна.

Договір оренди може відрізнятися від примірного договору оренди, якщо об’єкт оренди передається в оренду з додатковими умовами. Рішенням Кабінету Міністрів України (представницького органу місцевого самоврядування – для комунального майна) можуть бути передбачені особливості договору оренди майна, що передається в оренду з додатковими умовами.

За результатами роботи сторони домовились про подальшу співпрацю з підготовки проектів регуляторних актів.