За результатами моніторингу офіційних веб-сайтів регуляторних органів на Дніпропетровщині виявлені випадки порушення регуляторної процедури

02.04.2020

regulatory-change-management-financial-services-1024x440Так, деякими ОТГ були прийняті рішення, які містять норми регуляторного характеру, а їх прийняття потребувало реалізації передбачених Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур.

Здебільшого, це рішення, якими врегульовувались питання сфери благоустрою населених пунктів, пайової участі у розвитку інфраструктури, а також встановлення місцевих податків і зборів.

Нагадуємо, частиною дванадцятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом № 1160-IV.

Відповідно до статті 34 Закону № 1160 кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у місті ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

У свою чергу, відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Таким чином, під час прийняття регуляторних актів органам місцевого самоврядування необхідно дотримуватися вимог Закону № 1160, у тому числі і статті 34 цього Закону.

Представники ДРС черговий раз звернули увагу органів місцевого самоврядування, громадськості та суб’єктів господарської діяльності та те, що прийняті регуляторні акти, проекти яких разом з аналізами регуляторного впливу не надходили до ДРС  для підготовки пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики, а також були прийняті без проходження всієї регуляторної процедури вважаються такими, що прийняті з порушенням вимог чинного законодавства.