На Черкащині працюють над проектом правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Ватутіне

11.01.2019

stochnykh-vodПроект рішення Ватутінської міської ради Черкаської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Ватутіне» розроблено на підставі статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», відповідно до вимог якої, в разі неприйняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, а саме Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (далі – Правила приймання № 316).

Роботі над проектом рішення передувала низка консультацій, які провела завідувач Сектору ДРС у Черкаській області Олена Шухтіна із фахівцями Ватутінського КВП «Водоканал». Під час консультацій було акцентовано увагу розробників на тому, що місцеві правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення розробляються на підставі та з урахуванням вимог Правил приймання № 316, мають враховувати місцеві особливості приймання та очищення стічних вод та не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру.

Також завідувач Сектору надала практичні рекомендації щодо підготовки аналізу регуляторного впливу до зазначеного проекту рішення та М-Тест відповідно до вимог Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Сектор ДРС у Черкаській області пропонує підприємцям м. Ватутіне ознайомитись з проектом регуляторного акта Ватутінської міської ради Черкаської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Ватутіне»  на сайті Державної регуляторної служби України http://www.drs.gov.ua/regional/proekt-rishennya-vatutinskoyi-miskoyi-rady-cherkaskoyi-oblasti-pro-zatverdzhennya-pravyl-pryjmannya-stichnyh-vod-systemy-tsentralizovanogo-vodovidvedennya-m-vatutine-doopratsovanyj/  та надати зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта на електронну адресу Сектору drs_cherkassy@ukr.net до 16 січня 2019 року. Контактна особа – завідувач Сектору Державної регуляторної служби у Черкаській області Олена Шухтіна.