Запрошуємо долучитись до розгляду змістовного наповнення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

14.12.2016

УВАГА!

Просимо всіх заінтересованих фізичних та юридичних осіб долучитись до розгляду змістовного наповнення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі-проект постанови), який на даний час знаходиться на розгляді у Державній регуляторній службі України.

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення шляхом:

визначення процедури та вставлення єдиних вимог до організації здійснення контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення;

зменшення кількості випадків порушень прав працівників у зв’язку з певними діями або бездіяльністю роботодавців;

стимулювання роботодавців до виконання вимог законодавства про працю та занять населення.

При цьому розробником зазначено, що Порядок розроблено з урахуванням норм конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, Кодексів законів про працю, законів України «Про зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Положення про Державну службу з питань праці.

З метою прийняття остаточного та виваженого рішення стосовно подальшої долі проекту акта, свої пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» надсилайте на адресу Державної регуляторної служби України до 25.12.2016 року.

З проектом постанови та супровідними матеріалами до нього можна також ознайомитись за посиланням: http://dsp.gov.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-43/.