Рівень дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства при підготовці АРВ у попередньому році був вищим, ніж ЦОВВ

15.04.2019

Group of executives discussing business activity graphs on tablet screen

Рівень дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства та Методики в частині підготовки Аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів у 2018 році був вищим, ніж центральними органами виконавчої влади.

За результатами опрацювання розроблених місцевими органами виконавчої влади проектів регуляторних актів ДРС було прийнято рішення про погодження щодо 84% до загальної кількості проектів. В той же час рівень відповідності проектів регуляторних актів та АРВ до них центральних органів виконавчої влади Закону та Методиці склав
80%.

У 2018 році у порівнянні з минулим звітним періодом зросла кількість проектів регуляторних актів, АРВ до яких відповідали вимогам Закону та Методики, – до 84% від загальної кількості поданих на погодження до ДРС. У 2017 році цей показник складав 75%.

Найбільш активними розробниками проектів регуляторних актів були місцеві адміністрації Вінницької, Дніпропетровської, Київської Полтавської та Черкаської областей, а також м. Києва.

При цьому, серед активних у регуляторному процесі регіонів найкращий рівень дотримання вимог Закону та Методики забезпечили:
КМДА – всі АРВ ( 100%) відповідали встановленим вимогам;
Дніпропетровська ОДА – відповідно 98%;
Вінницька ОДА 93%;
Київська ОДА 87%;
Полтавська ОДА 86%;
Черкаська ОДА 84%.

Слід відзначити місцеві органи виконавчої влади Черкаської області, які у 2017 році демонстрували досить низьку якість підготовки АРВ, натомість у 2018 році не лише підвищили свою активність у розробці проектів регуляторних актів, а і значно покращили рівень виконання вимог Закону та Методики.

Серед регіонів з низькою активністю регуляторного процесу високий рівень дотримання вимог Закону та Методики при підготовці АРВ виявили органи виконавчої влади Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Чернігівської та Хмельницької областей.

В той же час, підготовлені місцевими держадміністраціями Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької областей АРВ до проектів регуляторних актів не відповідали вимогам Закону та Методики.

Місцеві державні адміністрації Волинської та ІваноФранківської областей у 2018 році проекти регуляторних актів взагалі не розробляли.

Пропонуємо ознайомитись із деталями повного звіту ДРС за 2018 рік

#Звіт_ДРС_2018

Слайд4

Слайд3