ДРС затверджено Рекомендації щодо оцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

30.11.2017

111111111124 листопада ДРС затверджено «Рекомендації Державної регуляторної служби України щодо оцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу».

Документ розроблено з метою підвищення якості підготовки проектів регуляторних актів, полегшення процесу всебічного обґрунтування  необхідності запровадження державних регулювань, дослідження впливу проекту регуляторного акта на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.  

Потреба проводити дослідження впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію викликана тим, що саме умови конкуренції є ключовою характеристикою ринкового середовища, адже саме конкуренція забезпечує ефективний розподіл ресурсів, розвиток інноваційних технологій, підвищення продуктивності праці, конкурентоспроможність підприємств та стале економічне зростання.  

«Це дуже важливе вдосконалення методики аналізу регуляторного впливу. Треба зазначити, що попередні наші зусилля по виявленню прихованих впливів на конкурентне середовище, шляхом ухвалення тих чи інших регуляцій показало, що часто такі впливи не можна вирахувати за методом обрахунку стандартних витрат. Тобто регуляція не створює суттєвого додаткового навантаження, але створює відповідні бар’єри, які призводять до того, що увесь нормативний акт діє у інтересах одного або двох суб’єктів господарювання, що повністю руйнує конкуренцію на ринку. Щоб такого не відбувалося, необхідно проводити аналіз впливу регуляторного акту на конкуренцію. Законом це передбачено, але методики як це робити не було. Органи державної влади, традиційно, писали фразу «впливу на конкуренцію не має», якій не існувало жодного доказу. Ця методика вдосконалена у співпраці з Антимонопольним комітетом України. Спільними зусиллями ми сподіваємось подолати таке явище, як регулювання, що створює монополії», – прокоментувала Голова ДРС Ксенія Ляпіна.

Зазначені Рекомендації  призначені для використання:

  • розробниками проектів регуляторних актів під час здійснення аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта;
  • фахівцями – експертами ДРС під час здійснення експертизи на відповідність принципам державної регуляторної політики проектів регуляторних актів;
  • суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та науковими установами, а також консультативно-дорадчими органами,  що створені при органах державної  влади  та  органах  місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання під час підготовки альтернативного аналізу регуляторного впливу.

Відповідні Рекомендації листом від  28.11.2017 року за №10653/0/20/17 направлені міністерствам, національним комісіям, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській  міській державним адміністраціям, а також обласним та Київській  міській радам України для використання під час розробки проектів регуляторних актів та АРВ.