ДРС підтримує законодавчі ініціативи щодо посилення адміністративної відповідальності контролерів

14.05.2019

 

613 травня в  Українському кризовому медіа  центрі відбувся брифінг, присвячений розгляду Верховною Радою України пакету законодавчих ініціатив, що спрямовані на наділення підприємців реальними інструментами протидії порушенням та зловживанням посадових осіб у дозвільній системі, сфері державного нагляду (контролю) та в системі надання адміністративних послуг. Переглянути ВІДЕО

До порядку денного десятої сесії Верховної Ради України (лютий – липень 2019 року) включено законопроекти:

№ 7326 від 20 листопада 2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб’єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

№ 7373 від 7 грудня 2017 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів» (друге читання).

«Прийняття цих законопроектів дасть можливість притягувати до відповідальності держслужбовців60197730_339745413410605_8198055818793320448_o за порушення при здійсненні заходів державного нагляду та при видачі дозвільних документів впродовж двох років з дня їх вчинення, а не трьох місяців, як це є зараз. Це підвищить рівень дисциплінованості посадових осіб, а також збільшить рівень прозорості у взаємовідносинах контролюючих та дозвільних органів з бізнесом», – зазначила Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

Ці законопроекти спрямовані на захист прав підприємців при взаємодії з органами влади. Вони передбачають внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що означає:

  •  наближення до реалій сьогодення щодо складів правопорушень, що вчиняються працівниками державних органів при видачі документів дозвільного характеру та при здійсненні ними перевірок;
  • можливість притягнення до відповідальності працівників державних органів за зазначені вище правопорушення протягом двох років з дня їх вчинення, а не протягом трьох місяців, як це є зараз;
  • надання ДРС права накладати стягнення за вчинення працівниками державних органів адміністративних правопорушень у при видачі документів дозвільного характеру та при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), зараз такі стягнення накладаються судами.

8Прийняття проекту Закону № 7326 щодо підвищення відповідальності посадових осіб, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю), у тому числі встановлення персональної відповідальності вказаних посадових осіб за прийняття неправомірних та/або протиправних рішень, незаконність яких підтверджена рішенням суду, що набрало законної сили, є одним з етапів реалізації Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року.

Реалізація Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю) сприятиме створенню системи державного нагляду (контролю), яка збалансовано захищатиме інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави.

Також, прийняття проектів Законів №№ 7326, 7373:

  • забезпечить узгодження видів і складів адміністративних правопорушень з чинними нормами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»;
  • підвищить рівень дисциплінованості посадових осіб органів державного нагляду (контролю) і дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень та створить ефективний механізм запобігання правопорушенням;
  • сприятиме прозорим взаємовідносинам між органами державного нагляду (контролю), дозвільними органами та суб’єктами господарювання.

2Крім того, розподіл повноважень з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16610 і 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення, між судами та ДРС, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, вдосконалить механізм притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю), дозвільних органів, дозволить скоротити строки розгляду справ про адміністративні правопорушення та зменшить навантаження на судові органи.

Триваліший строк накладення адміністративних стягнень за порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності забезпечить невідворотність покарання чиновників за вчинене правопорушення.

Пакет законопроектів «Контроль для контролерів» було розроблено за участі експертів Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ),  у координації з народними депутатами України та фахівцями  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України. Також серед спікерів: Вільям Сіз, директор Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Леонід Козаченко, народний депутат України, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України; Любомир Чорній, керівник команди з покращення бізнес-клімату Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Олександр Пліва, експерт Реанімаційного Пакету Реформ, член Громадської ради при Державній регуляторній службі України. Багато гарних ФОТО