У ДРС нагадали про особливості планування діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів

11.12.2019

Time-to-Plan-GATE-2018-preparation-StrategyВідповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України є регуляторним органом.

Одним з ключових принципів, на яких базується державна регуляторна політика, є принцип передбачуваності – послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно з вимогами статті 7 Закону регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Статтею 13 Закону встановлено вимоги до оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності. Так, відповідно до цієї статті план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет.

Особливості планування діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів закріплені статтею 19 Закону.

Згідно з частиною першою цієї статті планування діяльності з підготовки Кабінетом Міністрів України проектів регуляторних актів здійснюється в порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, з урахуванням вимог статті 7 цього Закону.

При цьому, плани діяльності центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів формуються на основі затвердженого плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів.

Крім того, у постанові Верховного Суду від 27.11.2018 у справі № 826/2507/18 колегія суддів дійшла висновку, що недотримання регуляторним органом принципів державної регуляторної політики (в тому числі передбачуваності) та встановлених Законом процедур при прийнятті регуляторного акту є підставою для визнання такого акту протиправним та нечинним.

Таким чином, невиконання під час прийняття Кабінетом Міністрів України регуляторних актів процедур, закріплених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, планування регуляторної діяльності, може бути підставою для скасування будь-яких рішень Уряду у судовому порядку.