Державна регуляторна служба України закликає регуляторні органи вчасно здійснити планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

06.12.2018

Як свідчить судова практика (постанова Верховного суду  від 27.11.2018 у справі №826/2507/18, адміністративне провадження №К/9901/60944/18) порушення принципу передбачуваності при підготовці Урядових рішень – регуляторних актів є підставою для  скасування цих Урядових рішень вже після їх прийняття.

plan-obuchenyya-personalaЗаконом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-IV визначено особливості підготовки, прийняття та відстеження результативності дії  нормативно правових актів,  що належать до категорії регуляторних актів.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта регуляторний органуповноважений на його розробку або прийняттямає забезпечити дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема:

  • передбачуваності регуляторної діяльності шляхом здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
  • прозорості та врахування громадської думки при запровадженні нових регулювань шляхом забезпечення участі широкого загалу громадськості у процесі підготовки та прийняття регуляторних актів. А саме, здійснення регуляторними органами оприлюднення планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актівпроектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також провадячи відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
  • доцільності та збалансованості регуляторної діяльності шляхом здійснення всебічного економічного обґрунтування необхідності запровадження відповідного державного регулювання з метою забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зокрема, здійснивши підготовку аналізу регуляторного впливу.

Нагадаємо, згідно із абзацом 6 статті 1 Закону Кабінет Міністрів України є регуляторним органомПідготовка та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що  належать до категорії  регуляторних актів, має відбуватись у відповідності до вимог Закону.

Статтею 19 Закону визначено особливості планування діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів.

Зокрема, планування Кабінетом Міністрів України діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, з урахуванням вимог статті 7 Закону в частині внесення оприлюднення плані та внесення змін до них.

В свою чергу,  плани діяльності центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів регуляторних актів формуються на основі затвердженого плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів.  

ca68aa0170b76d554c767c142115352c6d226ecdЯк свідчить судова практика (постанова Верховного суду  від 27.11.2018 у справі №826/2507/18, адміністративне провадження №К/9901/60944/18) порушення принципу передбачуваності при підготовці Урядових рішень – регуляторних актів є підставою для  скасування цих Урядових рішень вже після їх прийняття.

На забезпечення реалізації статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-IV щодо здійснення регуляторними органами планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Державна регуляторна служба України пропонує:

  1. Центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам у термін до 15 грудня 2018 року надати пропозиції до плану діяльності Кабінету  Міністрів України з підготовки  проектів регуляторних актів на 2019 рік.
  2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, державним колегіальним органам:

– у термін до 15 грудня 2018 року затвердити у встановленому порядку власні плани з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік;

– у термін до 25 грудня 2018 року  забезпечити  оприлюднення власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік у спосіб, передбачений статтею 13 Закону;

– у термін до 10 січня 2019 року поінформувати Державну регуляторну службу України про місце та дату оприлюднення власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік;

– забезпечити протягом року  внесення змін до відповідних планів у разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до річних планів,  та оприлюднення відповідних змін у спосіб, передбачений статтею 13 Закону.

Усім регуляторним органам ДРС надіслала листи з нагадуванням про необхідність вчасного планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.