Дата проведення чергового засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування буде визначена після закінчення карантинних заходів

16.04.2020

Про дату та час проведення чергового засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування буде повідомлено додатково на нашому веб-сайті.

5e38012fde365312c742549e49f5448cЗ набранням чинності Законом України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і розпорядження від 25.03.2020 № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» з 12 березня 2020 року на всій території України введений карантин та встановлений режим надзвичайної ситуації.

Враховуючи це, дата проведення чергового засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування буде визначена після закінчення карантинних заходів на території України.

Ліцензія, щодо якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення дії і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною, а суб’єкт господарювання є ліцензіатом до дня внесення відомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування за результатами розгляду скарги.

Отже, ліцензії суб’єктів господарювання, що подали скарги до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування на рішення органів ліцензування про анулювання або зупинення дії таких ліцензій та які були прийняті до її розгляду, є чинними, а суб’єкти господарювання є ліцензіатами до дня внесення відомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування.

Про дату та час проведення чергового засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування буде повідомлено додатково на нашому веб-сайті.

Нагадаємо, Закон України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє відповідно до положення, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. Про це йдеться у частині першій статті 5 Закону № 222.

Положення про Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної регуляторної служби  України від 03.02.2020 № 164/12 «Про затвердження Положення про Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2020 за №170/34453.

Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону.

Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

Після визначення головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування дати чергового засідання посадовими особами відділу (відповідального за забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування) готується проект порядку денного засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, до якого включаються питання до розгляду з урахуванням черговості їх надходження, який підписується секретарем та затверджується головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.