Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства