Місія, завдання та цілі ДРС

18.12.2019

МЕТА (МІСІЯ) ДРС:

недопущення ухвалення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДРС:

  • реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
  • координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ДРС:

  1. Забезпечення прогнозованої та ефективної державної регуляторної політики – якісне державне регулювання з боку регуляторних органів, яке відповідає таким принципам державної регуляторної політики:

доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності.

  1. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, у тому числі порушених унаслідок дії регуляторних актів.
  2. Удосконалення та спрощення дозвільних процедур та системи ліцензування.
  3. Зменшення тиску органів нагляду (контролю) на суб’єктів господарської діяльності.