Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

30.08.2016

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 537 „Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001” внесено зміни пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом”.

Згідно із зазначеним змінами, з шести до десяти місяців збільшено строк, протягом якого ліцензіати, що отримали ліцензії (які є чинними) на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень, що були видані до набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII „Про ліцензування видів господарської діяльності”, подають до органу ліцензування (у зв’язку із зміною форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії) відомості, форму яких змінено, за новою формою.

Збільшення строку подання до органу ліцензування (з 09.06.2016 до 09.10.2016) зокрема, змінених відомостей про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби, відомостей про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника надасть можливість усім ліцензіатам повною мірою виконати вимоги ліцензійних умов, а отже, уникнути анулювання ліцензії у подальшому.