Департамент ліцензування та дозвільної системи

23.01.2019

Департамент ліцензування та дозвільної системи (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України (далі – ДРС), що підпорядкований і підзвітний  першому заступнику Голови ДРС відповідно до розподілу обов’язків між Головою Державної регуляторної служби України, його першим заступником та заступником.

Завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • аналіз та узагальнення практики застосування законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності, підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
 • реалізація функцій ДРС щодо взаємодії з дозвільними органами та органами ліцензування;
 • забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

До функцій Департаменту відносяться, зокрема:

 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері ліцензування та з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, і в установленому порядку подання їх на розгляд керівництву ДРС;
 • розроблення основних напрямів розвитку сфери ліцензування та пропозицій щодо її вдосконалення;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;
 • погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
 • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та у сфері ліцензування видів господарської діяльності;
 • розробка форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;
 • здійснення експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;
 • здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та взаємодія з органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) щодо забезпечення реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, у тому числі, з реалізації Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
 • проведення моніторингу нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в частині відповідності вимогам Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
 • забезпечення здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;
 • здійснення методологічного  забезпечення діяльності дозвільних органів;
 • надання роз’яснень щодо застосування законодавства з питань ліцензування;
 • підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо застосування положень законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • підготовка проектів відповідей на звернення підприємств, установ, організацій та громадян стосовно порядку застосування норм законодавства щодо одержання суб’єктами господарської діяльності документів дозвільного характеру;
 • підготовка пропозицій Голові ДРС щодо формування складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • підготовка матеріалів для розгляду апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • підготовка матеріалів для розгляду звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • підготовка матеріалів для розгляду пропозицій щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запит необхідних матеріалів для їх розгляду;
 • аналіз документальних матеріалів та підготовка аналітично-правових довідок за документами, розгляд яких відноситься до компетенції Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • організація проведення засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • оформлення проектів протокольних рішень за підсумками засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • підготовка проектів розпоряджень ДРС про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

До складу Департаменту входять:

відділ методології ліцензування;

відділ забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради;

відділ нормативно-правового супроводження дозвільної діяльності;

відділ аналізу ефективності дозвільної системи