Управління ліцензування та дозвільної системи

02.08.2021

Управління ліцензування та дозвільної системи є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

До складу Управління входять:

 • відділ методології ліцензування;
 • відділ забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради;
 • відділ нормативного супроводження та аналізу  ефективності дозвільної системи.

Основними завданнями Управління є:

 • забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • реалізація функцій ДРС щодо взаємодії з дозвільними органами та органами ліцензування;
 • забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

До функцій Управління відносятьсязокрема:

 • підготовка пропозиції щодо формування та реалізації державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і в установленому порядку подання їх на розгляд керівництву ДРС;
 • узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування та розробка пропозиції щодо його вдосконалення;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та розробка пропозиції щодо його вдосконалення;
 • опрацювання та погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі, ліцензійні умови), що розробляються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, що є органами ліцензування;
 • опрацювання та погодження проектів порядків проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що розроблені центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами;
 • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • участь у здійсненні експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;
 • проведення моніторингу нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо їх ефективності та відповідності вимогам Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
 • взаємодія з дозвільними органами щодо забезпечення реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, у тому числі, з реалізації Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
 • здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;
 • здійснення методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів;
 • забезпечення підготовки аналітичної інформації для інформування Кабінету Міністрів України з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, у тому числі виконання заходів щодо реалізації Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, розроблених на їх реалізацію, стану виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • підготовка відповідей на запити органів ліцензування щодо застосування законодавства з питань ліцензування;
 • підготовка відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо застосування положень законодавства з питань дозвільної системи сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;
 • підготовка відповідей на звернення підприємств, установ, організацій стосовно застосування норм законодавства щодо одержання суб’єктами господарської діяльності ліцензій та документів дозвільного характеру;
 • здійснення організації проведення засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування пропозицій щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запиту необхідних матеріалів для їх розгляду;
 • здійснення оформлення проектів протокольних рішень за підсумками засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • підготовка за результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування розпоряджень ДРС про розгляд скарги та/або про зняття з розгляду скарги;
 • підготовка на підставі рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування листів про погодження (повідомлення про непогодження) органу ліцензування, проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, ведення Реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування.