Департамент ліцензування та дозвільної системи

19.05.2016

Департамент ліцензування та дозвільної системи є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

Завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є:

– забезпечення реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;

– удосконалення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;

– забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради.

Функції Департаменту

З метою виконання покладених завдань Департамент:

– узагальнює практику застосування законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування, готує пропозиції щодо його вдосконалення, у тому числі щодо формування державної політики у сфері ліцензування та з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

– бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та у сфері ліцензування видів господарської діяльності;

– здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування;

– бере участь в розробленні і виконанні Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та інших державних цільових програм;

– проводить моніторинг нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в частині відповідності вимогам Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

– здійснює моніторинг функціонування дозвільних центрів;

– надає роз’яснення щодо порядку застосування норм законодавства при отриманні суб’єктами господарської діяльності документів дозвільного характеру та з питань ліцензування;

– розглядає заяви, претензії та скарги суб’єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства України у сфері ліцензування та готує пропозиції за результатом їх опрацювання та забезпечує проведення засідань експертно-апеляційної ради, ведення протоколу та підготовку проектів рішень за підсумками засідань Ради;

– здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення Реєстру документів дозвільного характеру; надає пропозиції щодо здійснення організаційного забезпечення та здійснює методологічне забезпечення ведення Єдиного ліцензійного реєстру;

– організовує навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів,  погоджує їх кандидатури на призначення та звільнення; а також організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування.

– взаємодіє із спілками, асоціаціями підприємців, громадськими та міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

До складу Департаменту входять:

відділ методології ліцензування;

відділ забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради;

відділ нормативно-правового супроводження дозвільної діяльності;

відділ координації діяльності дозвільних органів.