Єдиний ліцензійний реєстр

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 553 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – постанова № 553) Державну регуляторну службу було визначено розпорядником та держателем Єдиного ліцензійного реєстру (далі – ЄЛР), яка веде такий реєстр та здійснює нормативно-методичне забезпечення його функціонування, та встановлено, що адміністратором ЄЛР є державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724 при утворенні Державної регуляторної служби, шляхом перетворення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, ДРС не було передано жодних документів щодо ведення ЄЛР, при цьому заходи щодо адміністрування цього реєстру продовжувало здійснювати державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр” (далі – ДП “ІРЦ”), що належить до сфери управління Міністерства юстиції.

Водночас, Законом України від 02.03.2015 № 222-VІІІ “Про ліцензування видів господарської діяльності” не передбачено, що ДРС, як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, є розпорядником і держателем ЄЛР та не наділено повноваженнями щодо його ведення.

З метою забезпечення реалізації Державною регуляторною службою повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 553, в частині ведення ЄЛР, ДРС звернулась до Кабінету Міністрів України щодо надання відповідного доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів та  ДРС.