Рішення про усунення порушень

12.07.2016
№ п/пПроблемне питання, на вирішення якого спрямовані дії ДРСЗміст рішення про усунення порушень принципів державної регуляторної політикиДосягнуті результати
1

Внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу» шляхом виключення з його редакції положень щодо необхідності реєстрації (перереєстрації) установок очистки газу

Рішення №1 від 2015-07-15

Рішення виконано у встановлений Законом термін

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 листопада 2015 року №454 "Про внесення змін до Правил технічної експлуатації установок очистки газу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2015 за №1552/27997 до Наказу №52 внесено зміни і доповнення

2

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 №204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зоні діяльності регіональних митниць і митниць», зареєстрований Міністерством юстиції України 15.11.1999 за № 787/4080, в частині виключення з редакції Положення норм стосовно необхідності подання Екологічної декларації щодо суден та товарів

Рішення №2 від 2015-07-23

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

Однак, Наказ № 204 скасовано згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12 листопада 2015 року № 435

3

Внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, шляхом приведення пункту 5.2 цього положення у відповідність до вимог чинного законодавства в частині проходження зазначеними в цьому пункті посадовими особами навчання з питань охорони праці у навчальних закладах та установах, які в установленому цим положенням порядку проводять відповідне навчання

Рішення №3 від 2015-08-11

Рішення оскаржено 

Разом з тим, на виконання вимог ст. 29 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Держпраці надано на погодження до ДРС проект регуляторного акта (рішення про погодження № 965 від 10.11.2015).

Проте наразі Держпраці фактично не затверджено та не подано на реєстрацію до Мін’юсту відповідний наказ

4

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 №65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» шляхом виключення з його редакції пункту 2.1 Наказу та абзацу 3 пункту 1.6 Положення

Рішення №4 від 2015-11-06

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

До Наказу № 65/80 внесено зміни  згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства внутрішніх справ України від 22 січня 2016 року №37/45, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 р. за №252/28382

5

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 215 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №5 від 2016-05-10

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

Наказ № 215 від 18.04.2012 втратив чинність (згідно з наказом Міністерства соціальної політики України  від 9 серпня 2016 року №871)

Наказ від 09.08.2016 № 871 «Деякі питання  придбання технічних та інших засобів реабілітації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 р. за №1211/29341 (у новій редакції), був погоджений ДРС рішенням № 385 від18.08.2016)

6

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 №464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №6 від 2016-06-16

Рішення оскаржено

Мінекономрозвитку прийнято рішення про задоволення відповідної скарги згідно наказу Мінекономрозвитку від 15.08.2016 № 1350 «Про задоволення скарги Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.07.2016 № 5/1-37/6318-16»

Рішення скасовано згідно рішення ДРС № 6-С від 18.08.2016

7

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.05.2005 № 87 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №7 від 2016-06-22

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

Однак, наказ № 87 втратив чинність згідно наказу від 05.09.2016 № 981 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.05.2005 № 87», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2016 р. за №1286/29416

8

Внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.16 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» шляхом скасування необхідності подання звітів № 1-РА «Звіт про обсяги придбання алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»

Рішення №8 від 2016-07-04

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

Наразі ДРС прийнято рішення № 486 від 01.11.2016 про відмову у погоджені проекту наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49»

9

Внесення змін до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368, шляхом вилучення із редакції цієї Інструкції пунктів 26-37 в частині встановлення вимог щодо одноосібного права органами з надання сервісних послуг МВС видачі бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, а також порядку ведення обліку цих бланків свідоцтв та здійснення контролю за їх використанням.

Рішення №9 від 2016-12-19

Рішення направлено до МВС для опрацювання

10

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997    № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», шляхом виключення з його редакції положень підпункту 2.1 пункту 2 цього Наказу та внесення змін до пункту 2 Інструкції щодо визначення переліків закладів, що мають право на проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів, та усунення обмеження щодо здійснення відповідних оглядів суб’єктами господарювання всіх форм власності

Рішення №10 від 2017-08-02

 Рішення направлено до МОЗ для опрацювання

11

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002    № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» шляхом виключення з редакції Наказу   підпункту 3.1 пункту 3, а також приведення у відповідність до вимог чинного законодавства пункту 2 та пункту 3 Інструкції в частині надання права проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власності.

Рішення №11 від 2017-08-04

Рішення направлено до МОЗ для опрацювання

12

Внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій» в частині виключення з Порядку положень щодо проведення атестації автостанцій та видачі свідоцтв про атестацію автостанцій, які не відповідають вимогам Закону України «Про адміністративні послуги» та принципам державної регуляторної політики

Рішення №12 від 2017-09-19

Рішення направлено до Мініфраструктури для опрацювання

13

Внесення  змін до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, шляхом виключення з редакції Правил абзацу другого підпункту 1.11.3. та абзацу шістнадцятого підпункту 1.11.1. пункту 1.11.

Рішення №13 від 2017-09-20

Рішення направлено до Мініфраструктури для опрацювання

14

 визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.1999 № 91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1999 р. за № 686/3979, оскільки зазначений наказ не відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики

Рішення №14 від 2017-11-17

Рішення направлено у МОЗ для опрацювання