Результати моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування щодо рішень ОМС

07.05.2020

pexels-photo-265087З початку 2020 року за результатами проведеного територіальними органами ДРС моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування виявлено 123 рішення, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

77 рішень, прийнятих міськими радами;

3 рішення, прийняті районними радами;

22 рішення, прийняті сільськими радами;

8 рішень, прийнятих селищними радами;

13 рішень, прийнятих виконавчими комітетами відповідних рад.

Із загальної кількості виявлених рішень органів місцевого самоврядування, щодо яких ДРС вжито відповідних заходів реагування:

28 % (34 рішення) – прийняті з недотриманням вимог регуляторного законодавства;

72 % (89 рішення) – прийняті за відсутності відповідних регуляторних повноважень.

Переважна кількість рішень органів місцевого самоврядування стосується:

  • відчуження (списання, передачі, надання) майна комунальної власності – 16 рішень або 13 %;
  • затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг – 14 рішень або 11 %;
  • встановлення місцевих податків і зборів – 9 рішень або 7 %;
  • затвердження порядків пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів – 9 рішень або 7 %;
  • затвердження правил благоустрою – 7 рішень або 6 %.

Результати цієї роботи слугували підставою для підготовки та направлення до регіональних регуляторних органів листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог чинного законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

Нажаль, наразі практична результативність врахування пропозицій ДРС щодо необхідності приведення рішень ОМС у відповідність до вимог чинного законодавства складає лише 2%.