Результати моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування щодо рішень ОМС

07.08.2020

За сім місяців поточного року за результатами проведеного територіальними органами ДРС моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування виявлено 256 рішень, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

 • 159 рішень, прийнятих міськими радами;
 • 3 рішення, прийняті районними радами;
 • 46 рішень, прийняті сільськими радами;
 • 26 рішень, прийнятих селищними радами;
 • 22 рішення, прийнятих виконавчими комітетами відповідних рад.

Із загальної кількості виявлених рішень органів місцевого самоврядування, щодо яких ДРС вжито відповідних заходів реагування:

 • 37 % (95 рішень) – прийняті з недотриманням вимог регуляторного законодавства;
 • 63 % (161 рішень) – прийняті за відсутності відповідних регуляторних повноважень.

Переважна кількість рішень органів місцевого самоврядування стосується:

 • відчуження (списання, передачі, надання) майна комунальної власності –53 рішення або 21 %;
 • затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг – 42 рішення або 16 %;
 • встановлення місцевих податків і зборів – 50 рішень або 20 %;
 • затвердження порядків пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів – 23 рішення або 9 %;
 • затвердження правил благоустрою – 31 рішення або 12 %.

Результати цієї роботи слугували підставою для підготовки та направлення до регіональних регуляторних органів листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог чинного законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

Наразі практична результативність врахування пропозицій ДРС щодо необхідності приведення рішень ОМС у відповідність до вимог чинного законодавства складає лише 2,5%.