План дерегуляції 2016-2017 рр.

20.03.2018

СТАН ВИКОНАННЯ

Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р.

 

на 20 березня  2018 року

 

№ п/пНайменування завданняНайменування заходуСтрок виконанняВідповідальний за виконанняСтан виконанняХід виконанняДодаткова інформація
Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі
1Скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про корми ” (реєстраційний номер 2845-1)до прийняття ЗаконуМінагрополітики

Виконано

Верховною Радою України прийнято Закон України  від 21.12.2017 № 2264-VII «Про безпечність та гігєну кормів».

2Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” з нормами Закону України “Про ціни і ціноутворення”розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мін’юст

Виконано

Мінагрополітики

Проект Закону листом від 08.11.2016 р. № 37-11-3-6/17947 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

ДРС: 14.11.2017 законопроект передано на доопрацювання в Комітет Верховної Ради України.

3Удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виробництва, обігу та маркування органічної продукції”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики

Виконано

Мінагрополітики:

Проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» 24.11.2016 зареєстровано у Верховній Ради України (реєстраційний номер 5448).

 

4Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фондісупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (реєстраційний номер 4531)до прийняття ЗаконуМінагрополітики, Мінекономрозвитку

Не виконується

.

ДРС: За наявною інформацією, щодо законопроекту 05.07.2016 було вручено подання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин про розгляд.

5Скасування системи контролю за сівозмінамисупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь” (реєстраційний номер 2902)до прийняття ЗаконуМінагрополітики

 

Не виконується

ДРС: За наявною інформацією законопроект з 21.05.2015р. знаходиться у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на ознайомленні.

6Спрощення та адаптація системи регулювання безпечності та якості кормів до вимог законодавства ЄСсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про корми” (реєстраційний номер 2845-1)до прийняття ЗаконуМінагрополітики

 

Виконано

Верховною Радою України прийнято Закон України  від 21.12.2017 № 2264-VII «Про безпечність та гігєну кормів».

Спрощення адміністративних процедур регулювання господарської діяльності
7Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характерурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”IУ квартал 2017 р.Мінекономрозвитку, ДРС, інші центральні органи виконавчої влади

Виконується

Мінекономрозвитку: Наразі за участю USAID, ACC, BRDO та громадськості продовжується робота над новою редакцією законопроекту.

Мінкультури: На даний час ведеться робота з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

 

8Оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, зокрема скасування: спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством); дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки); експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування; сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортерасупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу” (реєстраційний номер 4131-1)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку, ДРС, інші центральні органи виконавчої влади

Не виконується

Мінекономрозвитку, ДРС: Законопроект знаходиться на ознайомленні у Комітеті ВРУ з питань промислової політики та підприємництва з 10.03.2016.

Держпраці не підтримує  даний законопроект, оскільки, на думку фахівців Держпраці, його реалізація  призведе до негативного впливу на стан промислової безпеки та охорони праці в країні (лист до Голови Верховної Ради України від 07.04.2016 № 4009/1/1-ДП-16).

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

 

 

9Скасування вимоги щодо виділення окремого приміщення, що повинне охоронятися та технічно укріплюватися, для зберігання бланків Державтоінспекції, номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків “Транзит”. Запровадження зберігання таких бланків та номерних знаків у металевих шафах, що замикаються, або сейфах за місцем провадження діяльності суб’єкта господарюваннязатвердження наказу МВС “Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери”IУ кв. 2016 р.МВС, Мінагрополітики

Не виконано

 

 

 

МВС:

Розроблено проект наказу МВС України «Про деякі питання обліку та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» (далі – проект наказу). Громадською Радою за наслідками обговорення підтримано проект наказу за умови врахування наданих пропозицій. ГСЦ МВС опрацьовано пропозиції Громадської Ради та частково враховано в проекті наказу.

10Скасування вимоги щодо обов’язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов’язані зареєструвати такі транспортні засоби в установленому законодавством порядкусупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо впорядкування державної реєстрації транспортних засобів” (реєстраційний номер 2443а)до прийняття ЗаконуМВС

Не виконано

 

МВС: Законопроект 01.11.2016 повернуто на доопрацювання ініціаторам  - народним депутати України Данченко О.І. та Семенусі Р.С.

Участь у  розробленні законопроекту МВС не приймало, оскільки його реєстрація у Верховній Раді України відбулась 24.07.2015, тобто до створення системи сервісних центрів МВС.

 

ДРС: Завдання потребує коригування в частині визначення заходу його виконання.

11Визначення чіткого порядку (механізму) поводження з відходами як вторинною сировиною з урахуванням принципу розширеної відповідальності виробника та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторонирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у новій редакції Закону України “Про відходи”III квартал 2017 р.Мінприроди

Не виконано

 

 

Мінприроди: Проект Закону України «Про відходи» та проект Національного плану управління відходами будуть представлені для обговорення у квітні 2018 р. Після узгодження рамкового законопроекту «Про відходи», який визначатиме  термінологію, основні засади та принципи у сфері управління відходами, пакет законопроектів, у тому числі «Про відходи електричного та електронного обладнання» та «Про відпрацьовані батареї, батарейки та акумулятори» буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

На другому етапі розроблятимуться законопроекти, що регулюватимуть питання поводження з окремими потоками відходів чи здійснення певних операцій з ними: «Про побутові відходи», «Про відходи упаковки», «Про захоронення відходів»,  «Про спалювання відходів»,  «Про управління відходами видобувної промисловості», «Про відпрацьовані нафтопродукти». 

12Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься за фактом затвердження або зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договорурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду землі” та “Про внесення змін до Податкового кодексу України”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Мінфін, Держгеокадастр

Виконано*

Мінагрополітики, Держгеокадастр: У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо перегляду розміру орендної плати» (реєстраційний номер 3777 від 15.01.2016).

Опрацьовується в Комітеті з питань податкової та митної політики.

13Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітетурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” щодо діяльності адміністративної колегії”IV квартал 2016 р.Антимонопольний комітет

Не виконано

ДРС: 03.10.2017 законопроект відкликано.

14Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також запровадження відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного оглядурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу”IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури

Не виконано

Мінінфраструктури: Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер №  4683 від 17.05.2016).

Зазначеним законопроектом передбачається  скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також покарання за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду. За результатами засідання Комітету Верховної Ради України з питань европейської інтеграції 21 лютого 2017 р. законопроект повернуто суб"єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Доопрацьований проект, 30.05.2017 розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури. Мінінфраструктури листом від 05.01.18  № 155/25/10-18 надано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту пропозиції та зауваження до Закону України «Про автомобільний транспорт», з пропозицією виключити вимогу щодо проведення перед рейсових та після рейсових  медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

 

15Приведення наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41 “Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту”, зареєстрованого в Мін’юсті 3 червня 1999 р. за № 344/3637, у відповідність з вимогами Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості від 2 квітня 1999 р. № 41IV квартал 2016 р.МОЗ, Мінекономрозвитку, ДРС

Не виконано

 

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

16Приведення положень Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” у відповідність з положеннями Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання"супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу” (реєстраційний номер 4131-1)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку, МОЗ, ДРС

 Не виконується

Мінекономрозвитку, ДРС: Законопроект знаходиться на ознайомленні у Комітеті з питань промислової політики та підприємництва з 10.03.2016.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 761”протягом трьох місяців після прийняття ЗаконуМОЗ, Держпродспоживслужба, Мінекономрозвитку, ДРС

Не виконано

МОЗ: У зв’язку з тим, що залишається чиною позиція 53 Закону України «Про  Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» - підстави для скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 761 та використання заходу Плану на сьогодні відсутні.

ДРС: Реалізація можлива після набуття чинності законопроектом - реєстраційний номер 4131-1. Законопроект передбачає вдосконалення механізму здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або провадження окремих видів господарської діяльності за декларативним принципом та розширення сфери застосування декларативного принципу.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

17Скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та впровадження заявницького принципу провадження такої діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заявницького принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій”I квартал 2017 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку, ДРС

Виконано

НКРЗІ:Розгляд проекту Закону України «Про електронні комунікації» (реєстраційний номер 3549-1) 07.02.2017 відкладено.

НКРЗІ листом від 30.11.2017 № 01-8580/141 звернулась до Кабінету Міністрів України  з проханням перенести строк виконання пункту до прийняття зазначеного законопроекту.

Листом Кабінету Міністрів України від 21.12.2017 № 189/1/1-17 НКРЗІ спільно з Мінекономрозвитку запропоновано опрацювати питання та у разі необхідності внести пропозиції Уряду. Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності» направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

18Скасування необхідності одержання дозволів на впровадження митної брокерської діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів”I квартал 2017 р.Мінфін, ДФС, Мінекономрозвитку, ДРС

Виконано

 

Мінфін: Доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України»  Міністерством фінансів направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

 

19Визначення умов, відповідно до яких проведення вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів дозволяється (не потребує дозволу органів Антимонопольного комітету)прийняття нормативно-правового акта Антимонопольного комітету щодо затвердження типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарівIІІ квартал 2017 р.Антимонопольний комітет, ДРС

 

Виконано

Антимонопольний комітет: Прийнято розпорядження АМК від 12.10.2017 № 10-рп «Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України».

 

20Надання юридичним особам-нерезидентам права відкривати рахунки у банках Українирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” щодо створення умов для функціонування в Україні міжнародних систем інтернет-розрахунків”II квартал 2017 р.Національний банк (за згодою), Мінфін

Виконано

Національний банк України:

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо регулювання переказу коштів» подано до Верховної Ради України (реєстраційний номер 5361 від 04.11.2016).

21Спрощення процедур працевлаштування іноземців та осіб без громадянстварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437”IV квартал 2016 р.Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку

Виконано

Мінсоцполітики:Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 28 «Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

 

22Спрощення процедури організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом:затвердження наказу МВС “Про внесення змін до наказу МВС від 7 грудня 2009 р. № 515 “Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", зареєстрованого в Мін"юсті 22 січня 2010 р. за № 72/17367I квартал 2017 р.МВС, Мінінфраструктури, МОН

Не виконано

МВС: Створено реєстр закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, який є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС.

МОН: МВС розроблено та подано на погодження проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв автотранспортних засобів».

*ДРС: Завдання не виконується в частині:

- заміни форми подачі ряду документів з текстової на електронну, оскільки замість переведення в електронну форму визначено лише необхідність дублювання в електронному вигляді певної частини інформації;

 - анулювання форми свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв як бланку сурової звітності, оскільки вимоги щодо збереження, отримання та обліку зазначених бланків не зазнали змін;

- спрощення процедури здобуття права керування для осіб, які закінчили заклад освіти, оскільки позиція МВС з цього питання є спірною.

усунення обмеження щодо комплектації кандидатів у водії в групи чисельністю від 10 до 30 осіб;.

МВС: Завдання реалізовано ще до затвердження Плану шляхом прийняття наказів МВС від 27.04.2016 № 325 «Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515» та від 23.05.2016 № 408 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», які на сьогодні додаткових змін не потребують.

заміни форми подачі ряду документів з текстової на електронну;...

МВС:* Завдання реалізовано ще до затвердження Плану шляхом прийняття наказів МВС від 27.04.2016 № 325 «Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515» та від 23.05.2016 № 408 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», які на сьогодні додаткових змін не потребують.

анулювання форми свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв як бланку сурової звітності;...

МВС:* Завдання реалізовано ще до затвердження Плану шляхом прийняття наказів МВС від 27.04.2016 № 325 «Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515» та від 23.05.2016 № 408 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», які на сьогодні додаткових змін не потребують.

встановлення вільного доступу громадян до реєстру таких закладів....

МВС:

Створено реєстр закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, який є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС.

На цей час інформація про такі заклади розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС http://hsc.gov.ua в розділі «Автошколи» та містить дані про найменування організації, категорії навчання, адресу закладу, адресу розташування класів для навчання, контактні дані, термін дії сертифіката про державну акредитацію. 

Листом до Кабінету Міністрів України   від 01.03.2017 № 2869/05/31-2017 МВС запропоновано знятти з контролю завдання, передбаченого підпунктом 4 ч.1 п. 22 Плану.

 

 

Спрощення процедури здобуття права керування для осіб, які закінчили заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти у регіональних сервісних центрах МВС, на підставі документів про професійно-технічну освіту державного зразка (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації)...

Не виконано

МВС: *відповідне завдання, шляхом внесення відповідних змін до наказу МВС від 07.12.2009 № 515, реалізувати неможливо, оскільки у такому випадку цей наказ суперечитиме статтям 15, 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та вимогам постанов КМУ від 20.05.2009 № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» та від 20.05.2009  № 511 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».

23Скасування сертифікації (підтвердження кваліфікації) персоналу з неруйнівного контролю за І-1ПАОП 0.00.-1.63-13 “Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю”визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС від 10 грудня 2012 р. № 1387 “Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю”, зареєстрованого в Мін’юсті 2 січня 2013 р. за № 10/22542IV квартал 2016 р.МВС, Мінсоцполітики, Держпраці

Не виконано*

МВС: Наказ МНС від 10.12.2012 № 1387 «Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю», зареєстрований в  Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 10/22542, розроблений Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки, яка на час державної реєстрації була структурним підрозділом МНС. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу з питань праці, а також передачі їй Держсанепідслужбою функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

ДСНС вважає, що зазначене питання належить до компетенції Держпраці.

ДРС:* Завдання потребує розгляду питання щодо необхідності його коригування в частині  визначення відповідального виконавця.

24Приведення у відповідність з кращими європейськими практиками процедури розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльностісупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами)” (реєстраційний номер 2702)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку, ДРС

Не виконано

Мінекономрозвитку: На розгляді Верховної Ради України знаходяться два законопроекти №№ 2702 від 22.04.2015 та 2702-1 від 24.04.2015, якими планується вирішити порушене завдання.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

 

25Спрощення провадження господарської діяльності операторами телекомунікацій в частині скасування обов’язковості отримання санітарного паспортавнесення змін до наказу МОЗ від 1 серпня 1996 р. № 239 “Про затвердження державних санітарних правил та норм”, зареєстрованого в Мін’юсті 29 серпня 1996 р. за № 488/1513IV квартал 2016 р.МОЗ

 

Виконано

 

 


МОЗ: Наказ МОЗ України від 13.03.2017 № 266 «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» зареєстровано в Міністерстві юстиції України  від 16.05.2017 за № 625/30493.

26Спрощення видачі одноразових дозволів на захід до річкових портів України суден під іноземними прапорамивнесення змін до наказу Мінінфраструктури від 9 листопада річковими внутрішніми водними шляхами 2012 р. № 665 “Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах”, зареєстрованого в Мін’юсті 28 листопада 2012 р. за № 1993/22305IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури, ДРС

Не виконано

Мінінфраструктури: Наказом Мінінфраструктури від 09.03.2017 № 93 «Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах» спрощено видачу відповідних дозволів.

Крім того, на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний номер 2475а від 04.08.2015), внесений народними депутатами України.

У разі його прийняття буде вжито заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів відповідно до вимог Закону, зокрема, внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 09.11.2012 № 665.

Законопроект очікує розгляду Комітетом з питань транспорту.

 

27Скасування плати за розведення та або/підіймання ферм мостіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457”IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури

Не виконано

Мінінфраструктури: розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Статуту залізниць України», яким передбачено внести зміну до пункту 99 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998р., якою передбачено скасування плати за розведення ферм мостів на внутрішніх водних шляхах України, а також зобов’язання власників мостів утримувати їх у належному стані. Проект постанови з 17.11.2017 проходить міжвідомче погодження.

Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (№ 2475а від 04.08.2015, внесений народними депутатами України Козирем Б.Ю., Кононенком І.В. та ін.), який розроблено за участі Мінінфраструктури.

В доопрацьованій редакції законопроекту від 08.06.17 передбачено, що плата з суден за піднімання ферм мостів, що розводяться, справлятись не буде. Законопроект очікує розгляду  Комітетом з питань транспорту.

Пропонується пункт 27 зняти з контролю до прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний  номер 2475а).

 

28Скасування плати за шлюзування для суден, зобов’язання гідроенергетичних електростанцій утримувати шлюзові господарстварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо обов’язку утримання шлюзів гідроенергетичними електростанціями, а також визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 236IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури

Не виконано

Мінінфраструктури: розроблено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України щодо обов’язку утримання шлюзів гідроенергетичними електростанціями, а також визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.1999 року № 236, який на цей яас опрацьовується структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури.

Слід зазначити, що Міненерговугілля не погоджується з передачею шлюзів на баланс ПАТ «Укренерго» мотивуючи тим, що такий вид діяльності не відноситься до основної господарської діяльності ПАТ «Укренерго». У той же час , на сьогодні питання утримання та фінансування шлюзового господарства енергогенеруючими компаніями законодавчо не врегульовано. Це є основним проблемним питанням, пов’язаним з передачею на утримання шлюзового господарства.

Відповідно до позиції Мінінфраструктури, виконання зазначеного пункту можливе після прийняття проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний номер 2475а від 04.08.2015).

В доопрацьованій редакції законопроекту реєстраційний  номер  2475а від 08.06.2017, статтею 14 передбачено, що витрати на утримання, ремонт, реконструкцію і охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден покладається на власників гідроелектротехнічних споруд.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2017   № 4398/1/1-17 погоджено перенесення терміну виконання доручення щодо передачі шлюзового господарства на баланс енергогенеруючих компаній до прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та законодавчого врегулювання питання утримання шлюзів такими компаніями.

29Зниження тарифів на послуги річкових лоцманів з лоцманського проведення судна річковими внутрішніми водними шляхамивнесення змін до наказу Мінінфраструктури від 3 грудня 2013 р. № 965 “Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден”, зареєстрованого в Мін’юсті 18 грудня 2013 р. за № 2138/24670IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури

 Не виконано*

Мінінфраструктури: На сьогодні тарифи на лоцманські послуги на ВВШ України є вільними.

 На сьогодні тарифи на послуги річкових лоцманів з лоцманського проведення судна річковими внутрішніми водними шляхами не регулюються.

Регулюються виключно тарифи на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, які справляються у морських портах і морських терміналах. Враховуючи вищевикладене, оскільки тарифи на послуги річкових лоцманів з лоцманського проведення судна річковими внутрішніми водними шляхами не регулюються, ставити питання про їх дерегуляцію неможливо.

На підставі вищенаведеного, Мінінфраструктури листом від 19.01.2017 № 344/27/10-17 звернулось до Кабінету Міністрів України пункт 29 зняти з контролю. 

30Демонополізація ринку послуг з лоцманського проведення суден річковими внутрішніми водними шляхами, подальша лібералізація такого ринку, визначення на річкових внутрішніх водних шляхах ділянок (районів) обов’язкового лоцманського проведеннязатвердження наказу Мінінфраструктури “Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 14 січня 2002 р. № 11 “Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів”, зареєстрованого в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за № 91/6379I квартал 2017 р.Мінінфраструктури

Не виконано

Мінінфраструктури: Зазначене питання передбачено у проекті Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний № 2475а від 04.08.2015). Доопрацьована редакція законопроекту від 08.06.2017 передбачає, що лоцманське проведення суден на річкових  водних шляхах має на меті забезпечення безпеки судноплавства і здійснюється річковими лоцманами. 

Мінінфраструктури утворено Робочу групу з питань визначення проблематики стану та можливих шляхів реформування лоцьманської справи в Україні, якою проводиться детальний аналіз та вироблення єдиного і обґрунтованого підходу для прийняття зваженого рішення з урахуванням державного інтересу, а також спрощення умов ведення бізнесу.

Тому розробка та затвердження нового Положення про державних річкових лоцманів до прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт» є передчасним.

Пропонується пункт 30 зняти з контролю до прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

 

 

31Удосконалення положень Державних санітарних правил і норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних санітарних правил і норм та Державних будівельних нормвнесення змін до відповідних Державних санітарних правил і нормIII квартал 2017 р.МОЗ, Мінрегіон

Не виконано

МОЗ:Проводиться робота щодо усунення дублювання вимог з Державними будівельними нормами та щодо перегляду нормативно-правових актів стосовно удосконалення: Державних санітарних правил та норм; принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів, їх державної реєстрації, положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи; проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

32Удосконалення положень Державних будівельних норм шляхом скасування, гармонізації з нормами ЄС, усунення дублювання вимог Державних будівельних норм та Державних санітарних правил і нормвнесення змін до відповідних Державних будівельних нормIII квартал 2017 р.Мінрегіон, МОЗ

Не виконано

Мінрегіон: У 2017  році затверджено / переглянуто 14 ДБН. У 2018 році заплановано переглянути/затвердити 16 проектів ДБН та розробити у 1 редакції – 4 проекти ДБН.

Наказом Мінрегіону  від 17.05.2017 №114 затверджено Перелік нових проектів ДБН. Підписано акти приймання-передачі  щодо 13 Технічних завдань стосовно  проектів ДБН та передано до Мінрегіону.

Проекти 6 ДБН проходять погоджувальні процедури.

МОЗ: Продовжується робота щодо перегляду нормативно-правових актів стосовно удосконалення: Державних санітарних правил та норм.

33Спрощення доступу до оренди державного та комунального майна і впровадження ринкового механізму ціноутвореннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до оренди державного та комунального майна”II квартал 2017 р.Фонд державного майна, Мінекономрозвитку

Не виконано

ФДМУ: Проект Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (у новій редакції) погоджено із заінтересованими державними органами. 

Готується подання законопроекту до Кабінету Міністрів України.

34Скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуваннюрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”IУ квартал 2017 р.Мінекономрозвитку, ДРС

Не виконано

Мінекономрозвитку: Законопроект подано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

35Спрощення процедури проходження медичних оглядів на використання зброївнесення змін до наказу МОЗ від 20 жовтня 1999 р. № 252 “Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи”, зареєстрованого в Мін’юсті 5 листопада 1999 р. за № 768/4061, в частині скасування вимоги щодо визначення переліку відповідних закладів наказами МОЗ та його територіальними управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністраційIV квартал 2016 р.МОЗ, ДРС

Не виконано

МОЗ: Станом на 01.03.2017 розроблено проект наказу «Про удосконалення медичних оглядів певних категорій осіб», який передбачає, поряд із внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів, затвердження порядку ведення електронних баз даних зазначених медичних оглядів.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

36Упорядкування нормативно-правового регулювання питань розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовинвнесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 15 грудня 1994 р. № 116 “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”, зареєстрованого в Мін’юсті 22 грудня 1994 р. за № 313/523IV квартал 2016 р.Мінприроди, Держекоінспекція

Не виконано

Мінприроди: У 2017 р. набув чинності Закон України від 07.02.2017 № 1830 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування" (далі - Закон), яким було внесено суттєві зміни до Водного кодексу України в частині спеціального використання.

 На сьогодні,  проект наказу Мінприроди про внесення змін до наказу від 15.12.1994  № 116 опрацьовується з урахуванням змін до чинного законодавства у сфері спеціального водокористування.

 

37Скасування не передбачених Законом України “Про відходи” вимог обов’язкового погодження суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами реєстрових карток об’єктів утворення відходіввнесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17 лютого 1999 р. № 41 “Про затвердження форми реєстрової картки об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”, зареєстрованого в Мін’юсті 18 березня 1999 р. за № 169/3462IV квартал 2016 р.Мінприроди

Не виконано

Мінприроди: У випадку скасування наказу від 17.02.2999 № 41 слід очікувати неможливість виконання або значні складнощі з виконанням місцевими органами влади своїх функцій, передбачених пунктами «е», «и», «і», «ї», «й», «к», «п» статті 20 Закону України «Про відходи».

 

38Скасування необхідності погодження Плану локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпекирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”I квартал 2017 р.МВС, ДСНС, ДРС

Виконано

 

ДРС: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування необхідності погодження плану локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки» 20.10.2017 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 7222) та 16.01.2018 вручено подання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі
39Недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документаціїсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4585)до прийняття ЗаконуМінрегіон

Виконано

 

Мінрегіон: 03.10.2017 Урядом відкликано проект Закону , оскільки Законом України від 17.01.2017 № 1817-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівного законодавства» внесено зміни, зокрема до частини восьмої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  якими визначено виключний перелік підстав для скасування містобудівних умов та обмежень.

40Демонополізація та дерегуляція потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг та їх розвиток, забезпечення доступу до них нових учасників, зокрема реалізація ринкових засад у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків, припинення державного регулювання цін на послуги з управління багатоквартирним будинком (встановлення цін за домовленістю сторін), спрощення процедури укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинкахсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (реєстраційний номер 1581-д)до прийняття ЗаконуМінрегіон

Виконано

Мінрегіон, ДРС: 06.12.2017 Закон від 09.11.2017 № 2189 «Про житлово-комунальні послуги» підписано Президентом України.

41Запровадження єдиних вимог до технологічних регламентів підприємств водопровідно-каналізаційного господарстварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання”IV кв. 2016 р.Мінрегіон

Виконано

Мінрегіон: Листом Мінрегіону від 19.09.2017 №12/20-9-2384 законопроект подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

42Спрощення доступу до інформації щодо забудови територійрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо необхідності оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території та змін до них, а також щодо встановлення строку, протягом якого органи місцевого самоврядування повинні забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території”II квартал 2017 р.Мінрегіон

Виконано

Мінрегіон: Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 21.04.2017 р. № 6403), спрямований на удосконалення містобудівної сфери, зокрема врегулювання питання зонування територій.

16.11.2017 законопроект прийнято у першому читанні.

Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності
43Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функційрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442IV квартал 2016 р.міністерства інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано

ДРС: Всіма контролюючими органами здійснюються заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442:

За інформацією ЦОВВ внесено зміни або затверджено Положення про: Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування, Державну службу України з безпеки на транспорті, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Державне агентство України з питань Донбасу, ДІНЗ, Держгеокадастру, Держлікслужба, Державне агентство лісових ресурсів України, Пенсійний фонд, Держгеокадастр, Держпраці, Держатомрегулювання, Державну інспекцію ядерного регулювання, Держпродспоживслужба, Держархбудінспекцію, Державну служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, ДФІ, Міненерговугілля, ДСНС, Мінагрополітики, Мінінфраструктури.

 

Виконується наступними міністерствами та центральними органами виконавчої влади: Мінагрополітики, Держрибагенством, Держекоінспекція, Нацкомфінпослуг, Держархів, Держлікслужба, , Міненерговугілля, Держгеонагляд.

ДФС:

На розгляді Верховної Ради України подано законопроект, 2177а, метою якого є суттєве зменшення кількості органів ДФС. Якщо на сьогодні кількість юридичних осіб у ДФС 370, то після прийняття цього законопроекту їх буде 25 по всій Україні, який на даний час знаходиться на розгляді в комітетах ВРУ.

44Установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб’єктів господарюваннясупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)” (реєстраційний номер 2531а)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку

 

 

Виконано           

 

 

Мінекономрозвитку, ДРС: 

Завдання вирішується Законом України від 03.11.2016 № 1726 "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду".

Прийнято Закони України: від 03.11.2016 № 1727 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» та від 03.11.2016 № 1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

45Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльностіIV квартал 2016 р.органи державного нагляду (контролю)

Не виконано

На сьогодні виконано наступними міністерствами та центральними органами виконавчої влади:

Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ, Мінфін, ПФУ, ДІНЗ, Дежгеонадра, ДСНС, Держпраці, Держекоінспекція, Держатомрегулювання, Держветфітослужба, Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті, НКРЕКП, Держгірпромнагляд, Мінрегіон, Держгеокадастр, Держпродспоживслужба, Укрдержархів, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінприроди, Мінсоцполітики.

Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності повинен бути ще проведений 31 державним органом.

Проводиться відповідна робота щодо розробки та погодження відповідних проектів постанов Кабінету Міністрів України:

Мінкультури, Міненерговугіллям, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінекономрозитку, Держземагентство, Нацкомфінпослуг, Держрибагенство, Держлікслужба, Держпраці, Держархбудінспекція, Держенергонагляд, ДСІВ .

 

 

 

 

 

46Скасування вимог обов’язкового обладнання підприємствами, установами, організаціями електрощитів, групових електрощитів автономними системами пожежогасіннявнесення змін до наказу МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрованого в Мін’юсті 5 березня 2015 р. за № 252/26697IV квартал 2016 р.МВС, ДСНС

Виконано

ДСНС: Наказ МВС від 15.08.2016 № 810 «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні» зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07.09.2016 № 1222/29352 .

47Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренціїрозроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”IV квартал 2016 р.Антимонопольний комітет

Виконано

 

Антимонопольний комітет: АМК здійснена підготовка та внесення до КМУ проекту експертного висновку від 21.09.2017 № 8212/0/2-17 до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції»  (реєстраційний номер 6746 від 17.07.2017), поданого групою народних депутатів України. Даний законопроект прийнято ВРУ за основу 09.11.2017.

Проект готується на друге читання. Враховуючи наведе, АМК пропонує вважати пункт 47 Плану виконаним.

48Скасування вимог обов’язкової реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в територіальних органах Держпрацівнесення змін до нормативно-правових актів з питань охорони праці щодо реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води суб’єктами господарюванняIV квартал 2016 р.Мінсоцполітики, Держпраці

Не виконано

Мінсоцполітики, Держпраці:На заміну скасованих розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», підписано наказ Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв ї відповідного обладнання».

Опрацьовуються проект наказу щодо експлуатації обладнання, що працює під тиском. 

49Актуалізація списку заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та наглядуперегляд діючих заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та наглядуIV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Виконано

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба: Здійснюється перегляд заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю на нагляду згідно офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро.

Актуалізований список заборон на імпорт в Україну об’єктів ветеринарного – санітарного контролю розміщено на сайті Держпродспоживслужби України. http://www.consumer.gov.ua/

50Усунення дублювання функцій державного нагляду (контролю) у сфері надрокористуваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96”IV квартал 2016 р..Мінсоцполітики, Мінприроди, Держгеонадра, Держпраці

Виконано

Мінсоцполітики, Держпраці: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 630. щодо внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці, яким приведено у відповідність до законодавства зазначене Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96.

51Скасування обмеження обсягу фінансування, що виділяється потенційно небезпечними об’єктами та об’єктами підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного захистурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України”II квартал 2017 р.МВС, ДСНС

Не виконано

Дорученням Прем’єр-міністра України від 16.01.2018 №29677/14/1-13 строк подання законопроекту визначено 29.03.2018.

.....

.

.

Розширення можливостей суб’єктів господарювання щодо участі у наданні публічних послуг
53Надання права проведення профілактичних наркологічних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власностівнесення змін до наказу МОЗ від 28 листопада 1997 р. № 339 “Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів”, зареєстрованого в Мін’юсті 11 грудня 1997 р. за № 586/2390IV квартал 2016 р.МОЗ

Не виконано*

МОЗ: внесення змін до наказу буде можливим після внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000  № 1465.

Крім того, надання права проведення профілактичних наркологічних оглядів та обов’язкових  попередніх психіатричних оглядів суб’єктами господарювання всіх форм власності можливе лише за умови створення реєстру пацієнтів, що звертались за психіатричною та наркологічною допомогою.

*МОЗ пропонує виключити пункти 53, 54 Плану заходів: станом на 01.03.2017 розроблено проект наказу «Про удосконалення медичних оглядів певних категорій осіб», який передбачає, поряд із внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів, затвердження порядку ведення електронних баз даних зазначених медичних оглядів.

ДРС:

*Обґрунтованість позиції МОЗ за п. 53, 54 Плану є спірною, оскільки частина наданої аргументації не відповідає суті встановленого завдання, а інші викладені аргументи вступають в протиріччя з нормами Конституції України, Господарського кодексу України.

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

54Надання права проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власностівнесення змін до наказу МОЗ від 17 січня 2002 р. № 12 “Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів”, зареєстрованого в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за № 94/6382IV квартал 2016 р.МОЗ

Не виконано

МОЗ: внесення змін до наказу буде можливим після внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465.

Крім того, надання права проведення профілактичних наркологічних оглядів та обов’язкових  попередніх психіатричних оглядів суб’єктами господарювання всіх форм власності можливе лише за умови створення реєстру пацієнтів, що звертались за психіатричною та наркологічною допомогою.

Станом на 01.03.2017 розроблено проект наказу "Про удосконалення медичних оглядів певних категорій осіб", який передбачає, поряд із внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів, затвердження порядку ведення електронних баз даних зазначених медичних оглядів.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

55Надання права проведення попереднього (періодичного) медичного огляду усім закладам охорони здоров’я, що мають відповідні умови для їх проведеннявнесення змін до наказу МОЗ від 21 травня 2007 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрованого в Мін’юсті 23 липня 2007 р. за № 846/14113IV квартал 2016 р.МОЗ

Не виконано

 МОЗ: Розроблено проект наказу «Про удосконалення медичних оглядів певних категорій осіб», який передбачає, поряд із внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів, затвердження порядку ведення електронних баз даних зазначених медичних оглядів.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

56Надання права проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам суб’єктами господарювання усіх форм власностівнесення змін до пункту 3 Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом МОЗ від 19 листопада 1996 р. № 347, зареєстрованим в Мін’юсті 3 квітня 1997 р. за № 108/1912IV квартал 2016 р.МОЗ

Не виконано

 

МОЗ: розроблено проект наказу "Про удосконалення медичних оглядів певних категорій осіб", який передбачає, поряд із внесенням відповідних змін до нормативно-правових актів, затвердження порядку ведення електронних баз даних зазаначених медичних оглядів.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

57Розвиток саморегулювання бізнесу1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про Стратегію розвитку професійного самоврядування в Україні”IУ квартал 2017 р.Мінекономрозвитку, Мін’юст

Не виконано

Мінекономрозвитку: розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні», який листом від 02.02.18 № 3621-01/4403-03 направлено на погодження до заінтересованих державних органів.

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

 

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про саморегулівні організації”IУ квартал 2017 р.Мінекономрозвитку, Мін’юст

 

Не виконано

Мінекономрозвитку: розроблення проекту закону України «Про саморегулівні організації» буде здійснюватись після прийняття Урядом Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні.

 

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

.....

.

.

59Надання суб’єктам господарювання доступу до ринку послуг у сфері освіти шляхом запровадження принципу “гроші ходять за особою”розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” щодо лібералізації ринку послуг у сфері освітиII квартал 2017 р.МОН

Виконано

МОН: Верховною Радою України прийнято Закон України від 5 вересня 2017 № 2145 «Про освіту», яким закріплено принцип «гроши ходять за особою».

60Надання суб’єктам господарювання доступу до ринку медичних послуг шляхом запровадження принципу “гроші ходять за пацієнтом”розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” щодо лібералізації ринку медичних послугII квартал 2017 р.МОЗ

Виконано

МОЗ: у пакет медреформи входять два законопроекти - реєстраційні номери 6327 та 6329. Верховною Радою України прийнято Закон України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Разом з тим, законопроект реєстраційний номер 6329 щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України із зазначеного питання Верховною Радою України не прийнято.

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано

 

 

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі, надрокористуванні та електроенергетиці
61Розмежування повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сферісупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (реєстраційний номер 2966-д)до прийняття ЗаконуМіненерговугілля

Виконано*

Міненерговугілля: прийнято Закон України від 22.09.2016 № 1540 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

62Запровадження системи стимулюючого тарифоутвореннясупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання” (реєстраційний номер 4937)до прийняття ЗаконуНКРЕКП (за згодою), Мінрегіон

Виконано

НКРЕКП: На сьогоднішній день всі необхідні питання щодо запровадження стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії шляхом введення окремого порядку формування тарифів на теплову енергію, що вироблялась без використання природного газу, а також забезпечення переходу суб»єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема у сфері теплопостачання, врегульовано прийнятим Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії», що зареєстрований  21.03.17за  № 1959. У зв’язку з чим НКРЕКП звернулось до Кабінету Міністрів України листом від 23.01.18 № 690/15.4/7-18 щодо виключення законопроекту № 4937 зі списку урядових законопроектів, що потребують першочергового прийняття.

63Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до “вторинної геологічної інформації”розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423”IV квартал 2016 р.Мінприроди

Не виконано

Мінприроди: З метою вдосконалення системи доступу до геологічної інформації в Україні Держгеонадрами був розроблений  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» (далі – проект постанови), який після опрацювання в Мінприроди відправлений на доопрацювання розробнику. Одночасно, Мінприроди за рекомендаціями Робочої групи з питань вдосконалення системи надрокористування в Україні ініційовано та розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розпорядження геологічною інформацією». У зв’язку з тим, що вказаним проектом пропонується визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією», внесення до неї змін Мінприроди вважає не доцільним.

64Прийняття у новій редакції Кодексу України про надра, якою передбачатиметься визначення понять “функції оператора”, “договірне спільне підприємство”, “механізм передачі спеціальних дозволів”, “концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання”, “обов’язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів”, а також регулювання питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в межах, передбачених законодавствомрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у новій редакції Кодексу України про надраI квартал 2017 р.Мінприроди, Держпраці, Держгеонадра, ДРС

Не виконано

Мінприроди: ведеться робота над розробкою нового (внесення змін у діючий) єдиного кодифікованого законодавчого акта у сфері надрокористування. Робота йде двома напрямами, а саме, як шляхом  внесення змін до діючої редакції  Кодексу України про надра (внесення змін, що на думку надрокористувачів має шанс на швидке схвалення)  так і за активної участі та допомозі міжнародних партнерів шляхом   напрацювання нової редакції  Кодексу України про надра (нова редакція)

ДРС:*Завдання потребує коригування в частині визначення строку його виконання.

.....

.

.

.

66Прийняття нових гармонізованих з нормами ЄС правил розробки нафтогазових родовищзатвердження наказу Мінприроди “Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ”IV квартал 2016 р.Мінприроди, Держгеонадра, Держпраці

Виконано

Мінприроди: прийнято наказ від 15.03.2017 №118 “Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ”

67Скасування вимоги щодо ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про альтернативні види палива”IV квартал 2016 р.Мінрегіон, Держенергоефективності

Виконано

Мінрегіон: 

Прийнято Закон України від 01.11.2016 №1713 “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про альтернативні види палива”, яким  скасовано ведення державного  реєстру  виробників  рідких біологічних видів  палива  та  біогазів

 

68Удосконалення процедури реєстрації нафтогазових свердловинсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі” (реєстраційний номер 3096)до прийняття ЗаконуМіненерговугілля, Мінприроди

Виконано

 

Міненерговугілля: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний номер № 3096-д) 01.03.2018 прийнято Верховною Радою України та 12.03.2018 направлено на підпис Президентові України.

69Встановлення лімітів потужності виробництва теплової та електричної енергії, дотримання яких надаватиме право здійснювати когенераційну діяльність без одержання ліцензіїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо скасування ліцензування малої когенерації”I квартал 2017 р.НКРЕКП (за згодою), Міненерговугілля, Мінрегіон, Держенергоефективності

Виконано

НКРЕКП : розроблений проект Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (реєстраційний номер 7465) подано на розгляд Комітету ВРУ 29.12.2017.

 

Спрощення процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності
70Забезпечення надання суб’єктами господарювання та органами державного нагляду (контролю) до інформаційної системи портового співтовариства в електронному вигляді інформації за формою, затвердженою відповідно до законодавства, яка використовується під час оброблення вантажів у морських портах, замість документів у паперовій формірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про морські порти України” щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства”IV квартал 2016 р.Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди, ДФС, Держпродспоживслужба, Держекоінспекція

Знято з контролю

Мінінфраструктури: на лист від 03.02.2017 №491/21/14-17 Кабінетом Міністрів України підтримано пропозиції щодо зняття з контролю виконання пункту 70 Плану заходів (доручення від 20.02.2017 №4398/1/1-17).

 

71Забезпечення подання в електронній формі підрозділами Держпродспоживслужби та Держекоінспекції органам доходів і зборів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарівукладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництвоIV квартал 2016 р.Мінприроди, Мінагрополітики, ДФС, Держпродспоживслужба, Держекоінспекція

Не виконано

 

Держпродспоживслужба, ДФС, Мінагрополітики: питання врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. № 364 "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринврно-санітарного, фіто санітарного та інших видів державного контролю".

Постановою Кабінету Міністрів України впроваджено систему інформаційного обміну між митницями ДФС, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації.

Мінфін:

Міністерством фінансів України наказом від 25.07.2016 №657 затверджено переліки даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів.

 Мінприроди: Опрацьовується питання щодо укладення міжвідомчої угоди про інформаційне співробітництво між ДФС та Держекоінспекцією,

72Спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошимасупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів, та здійснення контролю за такими операціями” (реєстраційний номер 2448)до прийняття ЗаконуМінфін, ДФС, Мінекономрозвитку

Не виконано

Мінфін: Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів, та здійснення контролю за такими операціями»(реєстраційний номер 2448) опрацьовується в Комітетах Верховної Ради України.

73Оптимізація процедур регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо встановлення вичерпного списку підстав для відмови у реєстрації експортних контрактів; часових обмежень для прийняття рішення про реєстрацію експортних контрактів Мінекономрозвитку; введення процедур оскаржень у разі прийняття негативного рішення; встановлення кінцевих строків для перереєстрації експортного контракту на випадок коливань на світовому ринкурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 155”IV квартал 2016 р.Мінекономрозвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: Прийнято Закон України від 12.07.16   № 1455 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів внутрішньому ринку» та постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1035 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».

74Спрощення процедур експорту послуг шляхом скасування валютного контролю за експортом послуг, спрощення правил податкової звітності, збільшення дискреції експортерів щодо юридичного оформлення експортусупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)” (реєстраційний номер 4496)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку

Виконано

 

 

Мінекономрозвитку, ДРС: Прийнято Закон України від 03.11.2016 № 1724 «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» набув чинності 03.12.2016 року, введено в дію 03.01.2017 року.

75Розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з ньогорозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Держгеокадастр

Виконано


Мінагрополітики: Проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього» зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 8049.

76Спрощення процедури повернення декларанту суми переплати надміру сплачених до бюджету коштів під час митного оформлення товарів шляхом встановлення виключного переліку документів для повернення коштів (в тому числі судове рішення про скасування митної вартості товарів, визначеної митним органом), підстав для відмови в їх поверненні, відповідальності посадових осіб за необґрунтовану відмову в поверненні коштів та скорочення строків їх поверненнявнесення змін до наказу Держмитслужби від 20 липня 2007 р. № 618 “Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами”, зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2007 р. за № 1097/14364IV квартал 2016 р.Мінфін, ДФС

Виконано

 

ДФС: Мінфіном прийнято наказ від 18.07.2017 № 643 «Про затвердження Порядку повернення в авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів». 

 

 

 

 

77Надання права ввезення продуктів тваринного походження під час транзитної закупівлі через треті країни за умови, що продукція виходить з логістичних складів (холодильників), які мають дозвіл на право експорту продукції в країни ЄС, супроводжуються оригіналами ветеринарних сертифікатів країни відправника, в яких обов’язково зазначається країна походження продуктіввнесення змін до наказів Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики від 14 червня 2004 р. № 71 “Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду”, зареєстрованого в Мін’юсті 23 червня 2004 р. за № 768/9367, та від 20 квітня 2004 р. № 49 “Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації”, зареєстрованого в Мін’юсті 7 травня 2004 р. за № 579/9178IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Держпродспоживслужба, ДРС

 

Не виконано

*За інформацією Мінагрополітики та Держпродспоживслужби  завдання виконується наступним чином:

Проектом технічної допомоги ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» та спеціалістами Держпродспоживслужби розроблено проект наказу Мінагрополітики  «Про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною», який опрацьовується спеціалістами зазначеного проекту.

Вказаним проектом наказу буде визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 14.06.2004 № 71.

Даний проект наказу проходить процедуру нотифікації.

Дія наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 20 квітня 2004 року № 49 «Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації», поширюється на обіг молока і молочних продуктів на внутрішньому ринку України та не регулює питання експорту.

78Уніфікація процедури сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку та повернення надміру сплачених сум збору під час повернення користувачам послуг не використаних ними сум авансу (передоплати)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740”IV квартал 2016 р.Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України

Виконано

 

Мінсоцполітики: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 72 «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

Зазначеною постановою внесено зміни до Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій стосовно звільнення від сплати збору абонентів у разі відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.

 

79Спрощення контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використаннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 щодо спрощення зовнішньоторговельної діяльності”I квартал 2017 р.Мінекономрозвитку

Виконано

 

Мінекономрозвитку: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №184 «Про внесення змін у додатки до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».

80Скасування звітності щодо декларування валютних цінностейрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Указу Президента України “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 18 червня 1994 р. № 319/94”IV квартал 2016 р.Мінфін, Мін’юст, Національний банк (за згодою)

Виконано

Мінфін: Кабінетом Міністрів України схвалено внесені Мінфіном наступні нормативно-правові акти:

- проект Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (реєстраційний номер 6590);

- проект Указу Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність указів Президента України від 18 червня 1994 року № 319 і від 06 листопада 1997 року № 1246» направлено на розгляд Адміністрації Президента України. 

81Скасування звітів Ф №1-Р та Ф № 1-РТ для суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також скасування вимоги щодо надання детальної інформації щодо контрагентів у звітах Ф № 1-ОАвнесення змін до наказу Мінфіну від 11 лютого 2016 р. № 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення”, зареєстрованого в Мін’юсті 3 березня 2016 р. за № 340/28470IV квартал 2016 р.Мінфін

Не виконано

 

ДРС:  Прийнято рішення ДРС від 04.07.2016 № 8 "Про необхідність усунення Міністерством фінансів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", яким запропоновано Міністерству фінансів України внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" в частині скасування подання звітності, передбаченої формами звіту N 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі" та N 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі". Дія форм звітів N 1-РА та N 1-РТ та порядків їх заповнення, затверджених цим наказом, зупинена з 5 вересня 2016 року.

.....

.

.

83Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності”III квартал 2017 р.Мінекономрозвитку

Не виконано

Мінекономрозвитку: листом від 19.01.18 №4103-97/2322-03 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності» надіслано на погодження до Мінфіну, ДФС, НБУ.

ДРС: Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій та телекомунікацій
84Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з нормами ЄС шляхом збільшення гранично допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2 або 3 В/м до 10 мкВт/см2 або 6 В/мвнесення змін до наказу МОЗ від 1 серпня 1996 р. № 239 “Про затвердження Державних санітарних правил та норм”, зареєстрованого в Мін’юсті 29 серпня 1996 р. за № 488/1513IV квартал 2016 р.МОЗ, ДРС

Виконано

МОЗ: Наказ МОЗ України від 13.03.2017 № 266 «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» зареєстровано в Міністерстві юстиції України  від 16.05.2017 за № 625/30493.

85Удосконалення правового регулювання прав інтелектуальної власності у сфері програмного забезпеченнясупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав” (реєстраційний номер 4579)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку, ДСІВ

Не виконано

Мінекономрозвитку: 03.10.17 законопроект реєстраційний номер 4579 від 04.05.16 було відкликано. Норми стосовно удосконалення правового регулювання прав інтелектуальної власності  у сфері програмного забезпечення, що містились у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав» включено до розробленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який наразі зареєстровано у Верховній Раді України за №7539 від 01.02.18.

ДРС: 03.10.2017 законопроект відкликано.

Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

 

86Запровадження процедури опублікування відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об’єкта умовам патентоспроможності, а також встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послугрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, а також до деяких законодавчих актів з питань охорони прав на знаки для товарів та послугIV квартал 2016 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ

Виконано

 Мінекономрозвитку: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 5699 від 23.01.2017, який опрацьовується в Комітеті з питань науки і освіти).

ДРС: 06.02.18 вручено подання Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти про розгляд проекту Закону України.

Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

87Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіяхсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про електронні довірчі послуги” (реєстраційний номер 4685)до прийняття ЗаконуМін’юст, Мінрегіон, Адміністрація Держспецзв’язку, Державне агентство з питань електронного урядування

Виконано

 

 

 Мін"юст, Адміністрація Держспецзв"язку: Закон України від 05.10.2017 № 2155 "Про електронні довірчі послуги" підписано Президентом України. Закон створює умови для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг та до цифрового ринку ЄС.

 

 

88Створення прозорого механізму надання права на маркування контрольними марками та здійснення контролю за їх цільовим використаннямсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (реєстраційний номер 4571)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку, ДСІВ

Не виконано

 

 

Мінекономрозвитку, ДРС: Законопроект опрацьовується у Комітеті з питань науки і освіти з 06.09.2016.

 

ДРС:13.03.2018 проект Закону України прийнято у першому читанні.

Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

.....

.

.

90Спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об’єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію”IV квартал 2016 р.Мінрегіон, Адміністрація Держспецзв’язку

Виконано

Мінрегіон:Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №406 «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують  документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію».

 

2) затвердження порядку доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення технічних засобів телекомунікаційI квартал 2017 р.Міненерговугілля, НКРЗІ (за згодою)

Не виконано

 

Міненерговугілля: Прийнятий Закон України від 07.02.2017  № 1834 «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» набрав чинності 04.06.2017.

Відповідно до статті 9 Закону робочою групою Міненерговугілля підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об`єкта електроенергетики». Наразі готується пакет документів для направлення проекту на розгляд та погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

 

91Забезпечення гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використаннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”IIІ квартал 2017 р.Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку, Міноборони

Виконано

Адміністрація Держспецзв’язку: Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України
“Про радіочастотний ресурс України” (щодо забезпечення впровадження нових радіотехнологій) (реєстраційний номер 7181) 10.10.2017 надано Комітетам Верховної Ради України для ознайомлення.

92Забезпечення технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологійрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актів”IIІ квартал 2017 р.Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку

Виконано

Адміністрація Держспецзв’язку: Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” (щодо забезпечення впровадження нових радіотехнологій) (реєстраційний номер 7181) 10.10.2017 надано Комітетам Верховної Ради України для ознайомлення.

93Сприяння укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угоди АСАА) для сфери радіо- і телекомунікаційного термінального обладнаннярозроблення проекту Технічного регламенту, що відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. № 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву № 1999/5/ЄСIV квартал 2016 р.Адміністрація, Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою)

Виконано

Адміністрація Держспецзв’язку: На засіданні Уряду схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання».

 

94Установлення для суб’єктів господарювання, які мають намір провадити (провадять) діяльність у сфері телекомунікацій, порядку доступу та використання об’єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послугсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” (реєстраційний номер 4159)до прийняття ЗаконуНКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінінфраструктури, Антимонопольний комітет, Мінрегіон, Міненерговугілля, Держархбудінспекція, НКРЕКП (за згодою)

Виконано

НКРЗІ, Адміністрація Держспецзвязку: Прийнято Закон України від 07.02.2017 № 1834 «Про доступ на об’єкти будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

 

95Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень органу державного нагляду (контролю) щодо проведення планових перевіроксупроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про електронні комунікації” (реєстраційний номер 3549-1), “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)” (реєстраційний номер 3643), Виключено (реєстраційний номер 3644), “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)” (реєстраційний номер 3645)до прийняття ЗаконуНКРЗІ (за згодою). Мінекономрозвитку

Не виконується

НКРЗІ (щодо заходу 98): розгляд законопроекту 3549-1 відкладено.

ДРС: (щодо заходів 99, 101):

* За наявною інформацією розгляд законопроектів 3643 та 3645 відкладено  20 вересня 2016 р.

Завдання потребує аналізу щодо можливості та шляхів його виконання.

 

96Удосконалення процедур здійснення заходів радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме — запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсомсупроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про електронні комунікації” (реєстраційний номер 3549-1), “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)” (реєстраційний номер 3643); “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)” (реєстраційний номер 3645)до прийняття ЗаконуНКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку

Не виконується

НКРЗІ (щодо заходу 102): 20.09.2016 законопроект розглянуто на пленарному засіданні та направлено на повторне перше читання.

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на засіданні 24.11.2016 року (протокол №53) розглянув направлений на доопрацювання до повторного першого читання зазначений законопроект з урахуванням альтернативних законопроектів за реєстр. № 3549-3 та реєстр. № 3549-4, за результатами чого прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України повернутися до розгляду законопроекту, прийнявши його за основу з урахуванням запропонованих змін.

Адміністрація Держспецзв’язку (щодо заходу 102): На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два альтернативних законопроекти “Про електронні комунікації” (№№ 3549-3 від 29.09.2016, 3549-4 від 30.09.2016).

Законопроекти №3549; 3549-1; 3549-2 – заслухані та зняті з розгляду. Адміністрація Держспецзв’язку взято участь в обговоренні та доопрацюванні законопроекту №3549-1, який вручено на повторне подання Комітету Верховної Ради України. Законопроекти 3549-1, 3549-3 та 3549-4, 3643 та 3645 включено до порядку денного 6-Ї сесії Верховної Ради України. Станом на 07.11.2017 законопроекти №№ 3549-1, 3549-3 та 3549-4, 3643 та 3645 включено до порядку денного 7-ї сесії ВР України, але на її пленарних засіданнях не розглянуто.

ДРС (щодо заходів 103 та 104): * За наявною інформацією 20.09.2016р. розгляд законопроектів 3643 та 3645  відкладено.

Завдання потребує аналізу щодо можливості та шляхів його виконання.

Розгляд законопроекту 07.02.2017 реєстраційний номер 3549-1 відкладено.

97Спрощення процедур доступу до кабельної каналізації електрозв’язкувнесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 2012 р. № 428, зареєстрованим у Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за № 1571/21883IV квартал 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку

Виконано. 

Адміністрація Держспецзв"язку, НКРЗІ: Прийнято рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359 «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку», яке зареєстровано в Мін’юсті 05.08.2016  № 1098/29228.

 

98Визначення (розмежування) розміру орендної ставки у разі: розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету (40 відсотків); розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету (18 відсотків)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786”IV квартал 2016 р.Мінекономрозвитку, Фонд державного майна

Виконано

 

Мінекономрозвитку: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 930 “Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу ”. 

 

 

 

 

 

99Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме: визначення права оператора мобільного зв’язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів — можливості залучення Українського державного центру радіочастот)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та інших законодавчих актівI квартал 2017 р.НКРЗІ (за згодою)

Виконано

НКРЗІ: у Верховній Раді України 17.02.2017 зареєстровано доопрацьований проект Закону України "Про радіочастотний ресурс України", який в установленому порядку розглянуто НКРЗІ. Рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 №119 затверджено висновок стосовно висловлення позиціх щодо доцільності його прийняття.

НКРЗІ листом від 01.12.2017 № 01-8668/114 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням перенести строк виконання пункту 99 плану заходів до прийняття зазначеного законопроекту.

Згідно з листом Кабінету Міністрів України від 21.12.2017 № 13072/3/1-17 НКРЗІ та Мінекономрозвитку запропоновано опрацювати порушене у листі питання та у разі необхідності внести пропозиції Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності» направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. 

100Скасування положення щодо створення автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295”IV квартал 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінфін

Виконано

 

НКРЗІ: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 703 "Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 26 січня 2006 р. № 179 “Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку”, зареєстрованого в Мін’юсті 17 лютого 2006 р. за № 145/12019, щодо виключення пункту 4.1.31 Ліцензійних умовIV квартал 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Мін’юст

Не виконано

 

 

Інформацію щодо стану виконання завдання не надано

3) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 29 липня 2010 р. № 348 “Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного”, зареєстрованого в Мін’юсті 16 серпня 2010 р. за № 688/17983, щодо виключення пункту 5.6 Ліцензійних умовIV квартал 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Мін’юст

Не виконано

 

Інформацію щодо стану виконання завдання не надано

4) затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення зміни до рішення НКРЗІ від 7 квітня 2015 р. № 195 “Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ”, зареєстрованого в Мін’юсті 10 червня 2015 р. за № 687/27132, щодо виключення пункту 13 розділу III Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мережIV квартал 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Мін’юст

 

 Виконано

Підпунктом 2 рішення НКРЗІ від 01.11.2016 № 577, яке зареєстровано в Мінюсті 25.11.2016 № 1532/29662 визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстроване в Мінюсті 10.06.2015 № 687/27132.

Захід, передбачений підпунктом 4 виконано.

101Спрощення провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитуваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 675”IV квартал 2016 р.Мінекономрозвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 903 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

102Удосконалення законодавства щодо запобігання користуванню кінцевим обладнанням, законність ввезення якого на територію України не підтвердженарозроблення законодавчих актів, спрямованих на відновлення обліку IMEI-кодів пристроїв, які містять GSM-модуль, та зобов’язання операторів телекомунікацій припиняти доступ до мереж зв’язку пристроїв, ввезених нелегальноIV квартал 2017 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінфін

Не виконано

НКРЗІ: На сьогодні питання щодо запобігання користуванню кінцевим обладнанням, законність ввезення якого на територію України не підтверджена, виходить за межі законодавчо визначених повноважень НКРЗІ. У зв’язку з цим, НКРЗІ листом від 23.12.2016 № 01-9327/141 звернулась до Кабінету Міністрів України з проханням доручити Мінекономрозвитку спільно з ДФС остаточно визначитись щодо доцільності продовження роботи з виконання пункту 102 Плану заходів та у разі доцільності – шляхів  її проведення, у свою чергу, у разі недоцільності ініціювати внесення змін до Плану заходів.

Згідно з листом Кабінету Міністрів України від 29.12.2017 № 52132/1/1-17 до листа НКРЗІ від 22.12.2017 № 05-9299/141 щодо необхідності виключення пункту 102 Плану заходів з підстав, викладених у листі, Мінекономрозвитку та іншим заінтересованим органам запропоновано опрацювати порушене  питання та, у разі необхідності внести в установленому порядку на розгляд Уряду відповідний проект акта. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності" направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

ДРС: * Це завдання не стосується проведення дерегуляції і потребує вирішення питання щодо його вилучення з Плану.

Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності
103Затвердження адаптованого до норм ЄС технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тискурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску”III квартал 2016 р.Мінсоцполітики, Держпраці

Виконано.

Мінсоцполітики: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025 « Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску» набрала чинності 13.07.2017.

 

 

 

104Перегляд нормативних документів щодо зменшення кількості показників якості послуг з надання доступу до Інтернетуудосконалення нормативно-правових актів щодо якості телекомунікаційних послугIV квартал 2016 р.Адміністрація Держспецзв’язку, Держпродспоживслужба, НКРЗІ (за згодою)

Виконано

Адміністрацією Держспецзв’язку, НКРЗІ: Відповідно рішення НКРЗІ від 13.12.2016 №660 переліки показників якості для послуг фіксованого телефонного зв’язку та послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2018 році та випробуванню  протягом 2017 року, зменшено на один показник відповідно (№05-9393/104 від 27.12.2016).

105Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами ЄСсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” (реєстраційний номер 4126-1)до прийняття ЗаконуМОЗ

Не виконано

 

МОЗ: підтримано проект Закону України "ПРо інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (реєстраційний номер 4126-1)

 

ДРС: За наявною інформацією, законопроект з 03.10.2017 повернуто на доопрацювання ініціатору внесення.

Інформацію щодо стану виконання завдання головним виконавцем не надано.

106Уповноваження приватних компаній здійснювати сертифікацію органічних продуктів та контроль за такими продуктамирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва та обігу органічної продукції”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Виконано

Мінагрополітики: Проект Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» 24 листопада 2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 5448). 14.11.2017 передано на доопрацювання в Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

 

107Спрощення процедури позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції, що надається на внутрішньому ринкувнесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 4 серпня 2015 р. № 914 “Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин”, зареєстрованого в Мін’юсті 25 серпня 2015 р. за № 1022/27467IV квартал 2016 рМінекономрозвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: Затверджено наказ Мінекономрозвитку від 18.11.2016 № 1941 «Про внесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 4 серпня 2015 р. № 914», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.12.2016 за № 1586/29716.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі
108Скасування державного регулювання цін на продовольчі товарирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548”IV квартал 2016 р.Мінекономрозвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: Урядом країни прийнято постанову від 07.06.2017 року № 394 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Внесеними змінами скасовано державне цінове регулювання на ряд товарів, у тому числі соціальні продукти харчування, і послуг.

109Скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операційрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Мінфін

Виконано

Мінагрополітики: розроблений проект Закону України "Про стимулювання агропромислового комплексу України" схвалено 18.01.2017 на засіданні Уряду.

 

110Забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукціїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про дитяче харчування”I квартал 2017 р.Мінагрополітики

Не виконано

Мінагрополітики: Проект Закону України «Про дитяче харчування» (реєстраційний номер 5293 від 20.10.2016)  відкликано 03.10.2017. 25.10.2017 доопрацьований проект направлено на розгляд Комітету.

111Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктамисупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами” (реєстраційний номер 4611)до прийняття ЗаконуМінагрополітики, МОЗ

Не виконується

Мінагрополітики: Затверджено наказ від 06.10.2016 № 364 «Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо дерегуляції господарської діяльності».

МОЗ: підтримано проект Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами»» (реєстраційний номер 4611) та у разі необхідності буде направлено відповідального фахівця для його супроводження у Верховній Раді України.

ДРС: За наявною інформацією 20.09.2016 Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин вручено подання про розгляд.

112Забезпечення здійснення контролю у сфері карантину рослин за переміщенням об’єктів територією України виключно за вимогою власників таких об’єктів стосовно сухофруктів, спецій, чаю, кави тощо та скасування обов’язкового оформлення карантинних сертифікатів на такі об’єктирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705”IV квартал 2016 р.Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Виконано.

 

Держпродспоживслужба: Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 829 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».