Дерегуляція


27.01.2015

Проекти нормативно-правових актів, спрямовані на дерегуляцію

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53076 Розроблено Мінекономрозвитку України відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, щодо дерегуляції та приведення функцій контролюючих органів до європейських стандартів.   2. Проект постанови Кабінету Міністрів […]