Інформація щодо результатів проведеного територіальними органами ДРС моніторингу сайтів органів місцевого самоврядування рішень, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства

01.10.2020

За три квартали поточного  року за результатами проведеного територіальними органами ДРС моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування виявлено 492 рішення, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

212 рішень, прийнятих міськими радами;

6 рішень, прийняті районними радами;

146 рішень, прийняті сільськими радами;

99 рішень, прийнятих селищними радами;

29 рішень, прийнятих виконавчими комітетами відповідних рад.

Із загальної кількості виявлених рішень органів місцевого самоврядування, щодо яких ДРС вжито відповідних заходів реагування:

44,2 % (230 рішень) – прийняті з недотриманням вимог регуляторного законодавства;

47,4 % (233 рішення) – прийняті за відсутності відповідних регуляторних повноважень.

Переважна кількість рішень органів місцевого самоврядування стосується:

  • відчуження (списання, передачі, надання) майна комунальної власності – 71 рішення або 16,3 %;
  • затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг – 39 рішень або 9 %;
  • встановлення місцевих податків і зборів – 135 рішень або 31,1 %;
  • затвердження порядків пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів – 16 рішень або 3,7 %;
  • затвердження правил благоустрою – 48 рішень або 11,1 %;
  • зовнішньої реклами, вивісок, тимчасових споруд – 32 рішення або 7,3%;
  • реалізація алкогольних напоїв – 9 рішень або 2,1%;
  • проведення оціночної діяльності – 11 рішень або 2,5%;
  • оцінка землі та земельні сервітути – 12 рішень або 2,8%.

Результати цієї роботи слугували підставою для підготовки та направлення до регіональних регуляторних органів листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог чинного законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

Нажаль, наразі практична результативність врахування пропозицій ДРС щодо необхідності приведення рішень ОМС у відповідність до вимог чинного законодавства складає лише 3%.