Звернення громадян


29.01.2020

Нормативно-правові акти

Закон України «Про звернення громадян»; Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Постанова Верховного суду України від 31 жовтня 2019 року у справі № 813/1960/18  (Ця Постанова містить обов’язкові для застосування висновки щодо поширення дії Закону України «Про звернення […]

02.05.2018

Підстави для відмови розгляду звернень

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання […]

02.05.2018

Вимоги до звернень

Звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання […]

02.05.2018

Види звернень

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) – звернення громадян із […]

02.05.2018

Загальна інформація

Розгляд звернень громадян у Державній регуляторній службі України здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Закон України «Про звернення громадян» стосується виключно фізичних осіб, що закріплено у статті 1 Закону України «Про звернення громадян», яка визначає, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій […]